na in A faij irte X SUrcA ffVe +Scr$ t A bef tie Qi&d&m f fO fj fj a 17n>lsCj -W' IV A 'M-2^4*2** hno o# winterrogge geplant en op 29 oktober waren de aardappe len eruit. Op 28 oktober werden de pronkbonen gewonnen, zoals hij dit schrijft en op 16 novem ber werd het vet (mosterdzaad) gezaaid. Op 16 november waren de twee varkens aan de beurt. Om vet te mesten kregen ze 6V2 zak kriel. De kriel die overbleef, 15 zak, werd verkocht voor f 40,90. In het boekje staat nog een hoofdstukje onder het kopje "Bloemen notitie". Het handelt dan om bollen. Zo begon hij om 9 september met 35 regels narcissen, 11 september gingen de hyacinten erin, ook 35 regels. Weer worden namen genoemd als Tournesol, Rex Rubrorum, Artis (moet zijn Artus), Lacan- deur, President Lincoln etc. Dit zijn oude tulpenrassen. De prijzen per bol liggen tussen de 0.5 en 2 cent wat volgens een erop nageslagen handboek uit 1908 toen gangbare prijzen zijn. Dapper verbouwde ook aardap pelen. Deze werden op de markt in Alkmaar? verkocht. In de winter verkocht hij 24 zakken tussen de 55 en 90 cent per zak. In zijn "aardappel notitie" zegt hij dat hij 11 zak aardappelen onder het bed (bedoeld wordt bedstee) opgeslagen heeft en 10 in de kuil. De aardappels zijn op 9 snees geteeld (een snees is 232 m2). Op 8 januari werd de zeug gedekt wat er toe leidde dat op 2 mei "gebigt" werd. Dapper schrijft dat hij in 1894 f 858,07 ontvangen heeft. Deze inkomsten zijn onder andere gekomen door verkoop schapen f 45,75, een paard f 202,50, de bouwerij f 50,50, haver f 40,-, kippen f 41,- en varkens f 75,- Daar staan tegenover uitgaven van f 650,- Het jaar daarop bedroegen de inkomsten f 656,- en de uitgaven f 448,-. Een batig saldo derhalve van circa f 200,- voor een jaar uit de bedrijfsuitoefening. Dit is niet veel, een mager jaar. Maar mis schien waren niet alle inkomsten volledig opgeschreven. Een beter jaar was 1897 toen bedroegen de inkomsten f 1026,- waarbij de zuivel de grootste inkomstenbron was namelijk f 269,10, verder schape f 126,- koeien f 265,- een paard f 280,- bouwerij f 48,40 en kippen f 37,80. Dit keer werden ook heel andere kosten genoemd zoals tabak, mollenklemmen en draadnagels en opleggers, wat hij er ook mee bedoeld heeft. In 1896 werd op 4 april een kip gekocht voor f 1,87 en "te broeden gezet op 15 eyeren". De koeien hebben hebben prachtige namen. Zo lezen we in 1896 Oude Vaalneus, Wildeman en Witneus. En Zwaag, gekalft op 28 maart 1897. Valk gekalfd op 9 april 1897, De Bond op 18 april van dat jaar. De Zwart op 24 aug 1897 en verkocht voor f 42,50 en het kalf voor f 13,50. In het boekje is steeds sprake van een viertal stukken grond Bovikamp (naam niet duidelijk geschreven), het Stort, Crombalg en de Hekweid. In 1898 haalt hij resp. 10, 7, 26 en 31 wagens hooi van dit land. Ook worden namen van boe renarbeiders genoemd waarvan de meeste wel uit Schoorl zullen komen en waarschijnlijk niet in vaste dienst zijn. Ik lees Jan Timmer en S. de Nijs. Ene Dekker op een loon van f 2,- per week. Op 3 maart 1897 heeft deze De Nijs het Zeepaard gespit voor f 4,-. Ook wordt een P. Obdam genoemd die op 10 maart van dat jaar f 7,- ving. Het onderhoud van het huis wordt enkele keren genoemd: op 13 mei 1896 de "schoorsteen vermaakt". In 1899 een verbou wing aan het dak: het vierkant X ?Vi- 7 t£&n% i iff-C -&V Notitie over de tulpenrassen uit 1894. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2013 &st%* y l 'K T éj ■r;H A> uêh

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 17