n in IloJm* f» irtu We X SUrcA +£rr$ Oi&döm De buren waren vermoedelijk boeren of pachters, soms middenstanders. De buren kwamen in maart en juli, voor en na de Pinkster- markt, bij elkaar. In maart werden o.a. de wegen verhuurd om te worden geëffend. In juli werd het geld uit de buel (geldbuidel) onder elkaar verdeeld. Dit werd opgeschreven in de burenboeken. In 1738 verkocht Jan Streecker zijn boerderij aan Maartje Heertjes. De boerderij werd voor 1775 gesloopt. Rond 1775 werd de boerderij met het lange voorhuis gebouwd. In 1784 verkocht Klaas Zwart zijn boerderij voor fl. 190 aan Willem Zevenhuizen uit Schoorldam. Deze verkocht de boerderij vlak daarna voor fl. 255 aan Grietje Pieters de Jong, die getrouwd was met Cornelis Wit. In 1785 verkocht Grietje de Jong de boerderij voor fl. 196 aan haar broer Dirk de Jong. In 1817 verkocht Aagje Jans Kluft, de weduwe van Dirk Pieters de Jong, de boerderij voor fl. 500 aan haar schoonzoon Teunis van Til. Op een openbare verkoping in 1839 verkocht Teunis van Til de boerderij voor fl. 945 aan Klaas van Lienen. Deze verkocht in 1842 de boerderij voor fl. 1000 aan Jan Jansz Hoogvorst. Deze op zijn beurt verkocht in 1850 de boerderij aan Simon Jansz Hoogvorst, die het lange voorhuis in 1875 heeft verwijderd. In 1878 verkocht Simon Jansz Hoogvorst de boerderij aan Klaas Peijs en deze heeft de boerderij in 1885 aan dominee W. Jelgersma verkocht. De overburen In 1929, acht en dertig jaar nadat de boerderij was verbrand, werd er tegenover het weiland een stolp gebouwd, anno 2014 Voorweg 64, kad.nr. C 106. Thomas Boekei kwam daar te wonen. Hij had zes koeien en liet die op de Verbrande Hofstee lopen. Vlak na WO II, ruilde hij van boerderij met zijn vriend Jan van der Oord. Deze had in Zijpersluis een grotere boerderij met beter grasland en met meer vee, maar hij kreeg last van zijn handen. De eigendomspositie bleef hetzelfde. De dochter van Thomas Boekei, Saar Boekei, vond het maar niets in Zijpersluis. Zij heeft lange tijd in een nood woning naast de boerderij aan de Voorweg gewoond. Haar woninkje was afkomstig uit de Wieringermeer, waar het was geplaatst nadat de polder, die in de oorlog onder water was gezet, weer droog gemalen was. Eef Breen, de echtgenoot van Saar Boekei, had daar een oliehandel. Hij kon het goed met Jan van der Oord vinden. Ze stonden vaak te beurzen (buren) op het tuinpad. Later werd de houten noodwoning vervangen door een stenen huis. Rond 1960 stopte Jan van der Oord met boeren en verhuisde naar Aagtdorp. Daarna keerde Thomas Boekei weer terug naar zijn boerderij aan de Voorweg. Anno 2014 staat de stolpboerderij leeg. De gemeente wil het terrein niet splitsen. Anno 2014 is het weiland van de Jelgersma Stichting. Het wordt onderhouden door de Wilca groep o.l.v. Paul Vester van Landschap Noord-Holland te Heiloo. Inmiddels werd het weiland de Verbrande Hofstee genoemd. Vondsten Rond 2000 heeft men op het weiland zeven tegelfragmenten, gedateerd rond 1660 en één kogeltje, dat diende als afsluiting van een fles, gevonden. Het kogeltje is van aardewerk en rond drie centimeter groot. De vondsten werden naar de archeologische werkgroep Baduhenna te Heiloo gebracht. De vondsten zijn later naar het Provinciaal Depot voor Archeologie van de Provincie Noord-Holland gebracht, nu te Castricum en gehuisvest in het Huis van Hilde. Tegelfragmenten CP Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2015 - C\ «SB

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2015 | | pagina 13