De tijd van Maria Troost. Vanaf 10 april 1992 is Maria Troost in dit pand gevestigd. Zij heet niet werkelijk Maria Troost, het is eigenlijk Maria Miller-Nijpels. De oorsprong van de naam Troost is van Den Helder; de vader van Maria had een winkel in, kort gezegd, marine- en visserspetten en heeft de naam gekocht van een zekere Troost, die in manufacturen deed. Maria Troost heeft voor zij op haar nieuwe locatie nering ging doen, in Groet ook een stoffenzaak gevoerd. Onder de jeugd schijnt het zelf maken van kleding niet meer zo populair te zijn en daardoor lijkt het ons inziens stroomopwaarts roeien. Dat is jammer, uit eigen waarneming weten we dat er een divers assortiment in haar winkel is te vinden. En wie weet, wellicht bezint de jeugd zich nog. Te prijzen valt Maria ook omdat zij voor de beide pro testantse kerken de nieuwe kussens heeft genaaid. De winkel van Maria Troost, 2013 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 98