j /7 fa/i +Berg Jfeyf/gtn Oi&dam Gerrit Louter Het begon min of meer allemaal op de locatie waar nu Maria Troost zit op Heereweg 149. Jan Louter begon daar een winkel die toen bekend stond als de bazar van Louter. Elders in dit blad wordt de bazar uitgebreid besproken onder de titel: De kruidenier die liever in galanteriën had gedaan. naast het huisje van Roozendaal en liet daar door aannemer Ruis, van de Laanweg, voor 1800,- eer woning en werkplaats bouwen. Ooit huisnummer B57 nu Heereweg 143. Het rooms katholieke geloof was voor Gerrit heel belangrijk. Ook was hij betrokken hij bij enige maatschappelijke organisaties. Zo was hij bijvoorbeeld regisseur bij de toneelvereniging Sint Genesis en actief bij de RK. Bibliotheek in het Verenigingsgebouw, tegenover Hoog Duinen (verbrand in 1968), waar hij de inkoop deed. Gerrit Louter had vijf kinderen bij zijn eerste vrouw Cornelia Louwe. Eén daarvan was Cor die later ook in het bedrijf ging werken maar uiteindelijk toch koos voor vrachtwagen- en taxichauffeur bij Meereboer. Uit het tweede huwelijk van Gerrit Louter met Maria Mors werden twee kinderen geboren Piel (1928) en Nico (1930). De werkplaats had aan de kant van de Heereweg twee hoge deuren tot goothoogte die het mogelijk maakten kapwagens naar binnen te rijden voor onderhoud en lakwerk. Als 21-jarige begon hij in 1906 voor zich zelf in een werkplaatsje naast de winkel van zijn vader. Twee jaar later kocht hij een stuk grond De oudste zoon van Jan Louter, Gerrit, geboren in 1885, moest als dertienjarige al meehelpen. Hij ging naar Amsterdam en Haarlem en ventte daar eieren. Zijn hart ging echter uit naar het schildersvak. Eigenlijk was hij niet alleen huisschilder maar ook kunstenaar. Hij heeft ook nog les gehad van Piet Wiegman. Van hem zijn mooie tekeningen bewaard gebleven, landschappen en portretten, die hoofdzakelijk gemaakt werden in de winter maanden van de crisisjaren als er weinig werk was. O Qf* Foto genomen van neomist Jan Louter en bekenden, juni 1936. De kleine jongen op de voorgrond is Piet Louter en rechts van hem staat zijn vader Gerrit. Rechts een blik op de oude werkplaats. Catrijp ter hoogte van de Koningsweg. Tekening van Gerrit Louter. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 5 annex winkel van Louter y *5 Het Schildersbedrijf Catrijp Op de Heereweg, in Catrijp, oefenen drie generaties Louter al meer dan honderd jaar het beroep van huisschilder uit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 93