I tSSSSS^gS!^ m SÜÏ 3r "^T/- ;;ÏM' A De sigarenzaak "De Oorsprong" hoek Heereweg/ Idenslaan f Foto uit 1953 met vooraan midden D. Nieuwland Dirk Nieuwland met zeis in 1956 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 B Wi,- - BL.y t V - - «ÖS Sigarenmagazijn de Oorsprong Heereweg 106 Bregtdorp Op de hoek van de Idenslaan en de Heereweg kon je voor je rookwaar terecht bij Dirk Pieter Nieuwland. Het huisnummer was op de Heereweg toen B78A. Dit werd later omgenummerd naar Heereweg 106. Onze zegsvrouw, Janny Nieuwland, is daar in 1934 geboren. Janny woonde samen met de heer Stam op de hoek van de Omloop en de Mollaan. Toen Stam overleed ging zij weer terug naar haar geboortehuis. rNIT-'* 1. T« f vV'Xvwv ^v.%< ■MSFjgySag—

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 91