'na In l utst iWe ly/ +fcr$ Kt*t f tf&jtighi. Qixdam km I Op onze vraag zegt Doortje, dat het met de concur rentie wel meeviel. Dat was in de tijd van schoon vader Rikus wel anders met al die bakkers in het dorp. In die tijd brandden de ovens naast briketten op kistjes van de groenteboer. In de oorlog was alles anders en dat gold niet alleen voor Goedhart. Alle Schoorlse bakkers bakten toen bij bakker Nottel- man in Schoorldam die een heel grote oven had. De ovens werden april 1991 gedoofd. Dirk en Doortje gingen met pensioen. Henk hield zich nu blijvend met de camping bezig en Dirk en Doortje verhuisden in juni van dat jaar naar de Lageweijdt en later naar de Landenstraat, waar zij de bijna buren waren van Maartje de Jong, die ook vele jaren in de bakkerswinkel maar dan van bakker de Jong gestaan had. VXOUJK PASEN Dirk en Doortje voor de zaak De laatste bezorgdag van Henk Goedhart, april 1991. Hier bij mevrouw Boer aan de Slotiaan Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 Egtrurfdjr^ mmtmm GOEÖHARIU ■WARME liÉlii§l ri» j^gsaBsgak?'':i-zw*- -rr ~kid tSÊfMsm br +m nwm ■m^ skksss&.ji ~~~L J, Y m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 89