j ö-Aetiïttifé J A bdi/e rrw; •mmcpy In 1947 werd hij zelfstandig banketbakker in het schuurtje achter hun huis aan de Damweg. Na het overlijden van zijn moeder werd het tijd om van plaats te veranderen. Hij kon zijn intrek nemen in een dubbel woonhuis aan de Heereweg 38-40 in Schoorl dat al in eigendom was van de familie. Na een verbouwing begon hij daar zijn banketbakkerij. Dat was inl958. Zijn zus Anna Maria trok na haar pensionering in 1966 bij hem in. BANKETBAKKERIJ, HEREWEG 38 H V w/fi /tqflfkt ul^- rm) Uitnodiging opening banketbakkerij ter Burg. Let op de straatnaam m De banketbakkerij van Ter Burg Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 0^* jT \I3 mr ^^iermede hebben wij het genoegen, U uit te nodigen tot bijwoning van de opening van onze nieuwe Wij stellen Uw aanwezigheid hierbij op hoge prijs. C. TER BURG SMiiPiiSs i - 4 k— V g - - V A. op vrijdag 23 mei a.s.f n.m. 3 uur SCHOORL, mei 1958 Hereweg 38 - Telefoon 322 Hoogachtend, ~1 j*»*** MMHPl ■Ml v^ g#* i ^la f'*w I V fl* jf Ter Burg, banketbakker Heereweg 38-40 Schoorl Cornelis ter Burg werd geboren op 1 aug. 1905 te Anna Paulowna in een aanne mersgezin. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Schoorldam toen zijn vader, Jan Hendrik ter Burg, na een ziekte van beroep veranderde. Jan Hendrik kocht het café Lands Welvaren aan het Noordhollandsch Kanaal van Thijs de Leeuw. In 1925 was Cornelis aan het werk als banketbakkersknecht bij van Schagen in Alkmaar. Na de verkoop van het (herbouwde) Lands Welvaren in 1933 ging hij met zijn ouders mee naar Heiloo om een jaar later terug te keren naar Schoorldam. Zijn vader had daar een huis aan de Damweg (nr. 49) laten bou wen. Na diens overlijden in 1937 trok hij bij zijn moeder in om haar te verzorgen (ze had een ernstige vorm van reuma). In 1940 woonden ze tijdelijk in Den Helder en Broek op Langedijk. (LI MER"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 82