M J ft I fafj FArch Egfxjfd)^ t Oi&d&m mme try Schoorl Een beetje voorgeschiedenis: Tammo Meedendorp sr. uit Groet had een boomkwekerij de "Kweek" genaamd. Hij had drie zoons die later allen in de zaak van vader gingen werken. Weer wat later gingen de drie jongens ieder hun eigen kant op. Zoon Hannes is camping "De Bremakker" in Groet begonnen, Henk kocht pension Carpe Diem en de boomkwekerij van zijn schoonouders en Jan ging naar Schoorl om een bloemenzaak te beginnen. Vader Meedendorp leende hem het benodigde geld. Voor de firma Meedendorp wordt in 1951 al een bouwtekening gemaakt voor de verbouwing tot huis en bloemenzaak. Het betrof geen grote verbouwing maar hij is toch niet gerealiseerd. In november 1957 werd weer een tekening gemaakt door architect Steernman uit Bergen en het huis is toen verbouwd tot woonhuis, winkel en bloemisterij. Jan Meedendorp werd de eigenaar. In de vroege zestiger jaren is er weer sprake van een verbouwing en wordt een plantenkas gerealiseerd. Meedendorp verkocht niet alleen bloemen maar ook allerlei spullen uit verre landen zoals op de foto van de winkel is te zien. Ook hield hij zich bezig met het inlijsten van schilderijen en tekeningen e.d. In de avonduren werd de bloemenkas ook als atelier gebruikt. Dit alles bleef hij doen, ook toen later de bloemen aan kant werden gedaan. De voorkant van het pand heeft twee deuren. De deur in het midden is de winkeldeur en de deur rechts geeft toegang tot de gang waarachter de keuken en woonvertrekken liggen. Later, toen er in het pand een kledingzaak kwam, was de rechterdeur soms nog wel zichtbaar maar hij was in principe verborgen door de gevulde eta lage. Ook toen J. Meedendorp er nog inzat was dit het geval wat blijkt uit de foto van de zaak waar schilderijen de deur maskeren. Jan Meeden dorp is ook bekend als oprichter van de Schildersclub Jan Meedendorp in de bloemisterij Jan van Scorel. Dit was in 1969. Hij heeft lange tijd leiding aan deze club gegeven. Eerst bij café "De Kastanje boom". Later verhuisde de vereniging naar de Blinkerd waar wat meer ruimte was. Hij verkocht ook eigen werk om inkomsten te genereren. Hij had zich toen al uit het zakenleven terugge trokken. Voordien was hij in de Schoorlse VVV actief. Bijzonder is misschien wel dat de vader van Jan oprichter was van de VVV Groet-Camperduin en velen weten nog wel dat het zeker niet boterde tussen de VVV's van Schoorl en Groet. Hoe het ook zij, het heeft zoon Jan er niet van weerhouden in de VVV van Schoorl zitting te nemen. tfft De Kunsthandel en Bloemenmagazijn van Meedendorp Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 v Bloemenwinkel Jan Meedendorp Op Heereweg 25 is in de vroege vijftiger jaren een burgermanshuis, met als eigenaar Cornelis Wit, gekocht door de firma Meedendorp. Wit heeft het huis halverwege de dertiger jaren laten bouwen. i a.4f?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 73