Schoorl In 1955 werd het huis gekocht door D.H. Been van zijn moeder mevr. J.W. Pohlman, die het pand sinds 1944 in haar bezit had. Been woonde elders in Schoorl. In 1959 kocht L.A. Voorberg met echt genote C.J. Visser het huis van de heer Been, die inmiddels naar Baarn was verhuisd. In het voorjaar van 1960 werd het woonhuisje door voornoemde Voorberg verbouwd tot schoenwinkel en in de naastgelegen tuin werd een woning neergezet. Zoon Siem heeft later met zijn vrouw Anja de schoenenzaak voortgezet. Na sloop van het huis en bijbouw van woning, garage en winkel is in 1979 de schoenenzaak herbouwd door aannemer Wildeboer. Er was een filiaal gevestigd op het Plein in Bergen waar de zuster van Voorberg uiteraard schoenen verkocht. In 2010 werd het rechter deel van het pand ver huurd en kwam er een kledingzaak in. In 2013 is het pand nogmaals verbouwd en in zijn geheel aan Van Vuuren verhuurd, waarbij de bovenverdieping is gehandhaafd. •3 Het pand van Voorberg voordat de uitbreiding naar rechts plaatsgevonden heeft Nu kledingzaak van Vuuren Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 Voorberg Schoenen Het op Heereweg 17-19 in Schoorl-centrum gelegen pand is gesticht in 1908 en heeft vele jaren nadien voor diverse eigenaren gefungeerd als woonhuis. In 1925 vond een bijbouw plaats.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 68