Het gezin Bekker bestond lang uit drie personen. Naast de ouders dochter Miep. Arie vond echter dat het gezin nog niet compleet was zonder een zoon. Je moest namelijk ook aan opvolging denken. Het duurde wel even maar in 1946 kwam daar dan Gerrit. In de oorlog werd gewoon doorgewerkt. In het Interneringskamp Schoorl werden de oosterburen geknipt Arie hoefde zijn fiets daarom niet in te leveren. Er werden niet alleen dames en heren geknipt ook fotorolletjes, souveniers, rookwaren en ansicht kaarten werden verkocht. t k Er was altijd veel personeel voor kortere of langere tijd. Maar als we over langere tijd praten dan geldt dit zeker voor Sijf de Leeuw, de broer van con ferencier Jo, die er al vlak voor de oorlog werkte. Gaandeweg werd ook zoon Gerrit bij het bedrijf betrokken, in 1971 nam hij de zaak over. Sijf ging mee. Hij bleef bij Bekker gedurende bijna 45 jaar tot hij met 65 jaar in 1985 met pensioen ging. In 1974, het jaar dat Gerrit met Truus trouwde, stopte Bekker sr. er helemaal mee en met zijn vrouw Marie verhuisden ze naar de Voorweg. Waar vroeger achter de kapsalon gewoond werd als er boven kamers aan zomergasten werden verhuurd, braken Gerrit en Truus boven alles uit en creëerden daar hun woonruimte. De zaak werd daardoor beneden vergroot. De rolverdeling was duidelijk, Truus deed de winkel en Gerrit het knipwerk. Kapper Bekker in de zestiger jaren 1 Arie Bekker en zijn vrouw Marie Doorn voor de zaak Miep Bekker met haar toen nog kleine broer Gerrit Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 9EKKER 1 D

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 66