JU V +&*r$ fat t JfcyftgfH Abdije Oi&dom Schoorl Toen hij de kans kreeg om een nieuw te bouwen pand op Heereweg 9 te huren hoefde hij niet lang na te denken. Er werd gebouwd op een stuk grond dat na een verbouwing van bakker de Jong over bleef. Deze werd daarmee zijn buurman. De Jong verkocht de grond aan ene Geus en deze later aan een van der Zeijden. In 1934 maakte Bekker, zeven jaar getrouwd en dochter Miep één jaar oud, de overstap naar dit veel grotere pand op Heereweg 9 waar de kapperszaak nog 70 jaar werd voortgezet. In 1968 verkreeg hij het pand in eigendom. Arie leerde zijn vrouw Marie Doorn kennen op een gekostumeerd bal in Petten wat als bijkomenc voordeel had dat veel mensen uit Petten, waar geen kapper was, zich door Bekker aldaar lieten knippen en scheren. Dit gebeurde op de maandag waar hij in weer en wind heen fietste. Het knippen kostte in die tijd 25 cent en scheren 12,5 cent. l m jn De eerste locatie van kapper Bekker, nu EkoPlaza. Impressie uit 1927. Rechts de benzine pomp van garage de Jong Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 A 6 uy CC Bekker's Dames en Heeren Kapsalons Kapper Arie Bekker was afkomstig uit Oudkarspel waar hij het vak leerde van zijn vader. In Alkmaar bij Koch heeft hij zijn ervaring verder opgebouwd en daarna maakte hij in 1924, vierentwintig jaar oud, de stap naar Schoorl. Hij begon op de plek waar nu Ekoplaza en daarvoor Nieuwland op Heereweg 15 zat en hij knipte daar dames en heren. De eigenaar van dit woonhuis was buschauffeur Reijer van Essen, één van zijn eerste klanten. De kapsalon was aan de voorkant van het huis, daarnaast was de kamer en de keuken. De slaapkamer was boven. Bekker moest 30,- huur in de maand betalen maar toen hij trouwde werd de huur verdubbeld. illl 'I

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 65