De firma heeft een filiaal onder de naam Marskramer aan de Duinvoetweg 2-4 Leijsen na de brand. Let op de benzinepomp van de Jong en de prijzen (in guldens!) De Bruna en Intertoyszaak van Leijsen zoals die er nu uitziet Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 64