Tin J fa//nt_ n >4 irbt trfe I 'Atchtmder^ ^Ser^ f 4W- Qf&d&m H: De zaak van Nieuwland weg uit Schoorl De zoon van Arie, Arie V, was de laatste der Nieuwlands die een winkelpand had ten westen van het Noordhollandsch Kanaal. Hij ging verder als free lance stoffeerder. Later heeft hij met zijn vrouw Agnes van Muyen de zaak van Heijman in Dirkshorn overgenomen. Weer later trokken ze naar Schagen waar ze op het industrieterrein De Witte Paal een slaapzaak hadden. Nu wordt deze zaak verhuurd. Het moge duidelijk zijn dat de familie Nieuwland nadrukkelijk in Schoorl en omgeving aanwezig is geweest. Echter, de verandering door de tijd leidde ook hier tot aanpassing. Wi 3 De huidige bloemenzaak op Heereweg 4 Textiel en Interieurverzorging NIEUWLAND Pbm ce loer Ssdoomveg 31 Schoorl. Rekening van Nieuwland uit 1985 Nu EkoPlaza Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 X"; 02908 - Dorpsstraat 8, 1 746 AC Dirkshom Telefoon 02245-271 Bank: Rabo bank Dirkshom Heereweg 13-15, 1871 EB Schoorl Telefoon 02209-1346 Qjro g^k 1 2 52 85 REKENING voor Dirkshorn, 23.11. 5. mmm l ~rt m a mi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 62