Kanaalkade 47 Schoorldam oostzijde, Heereweg 4 en ten slotte Heereweg 13-15 in Schoorl. Het was een Arie Nieuwland, de voornaam is heel karakteristiek in de familie, die in Schoorldam wonend als eerste begon met een winkel in stoffen aan de Kanaalkade. Hij moest om zijn handel aan de man te brengen grote afstanden overbrug gen tot ver buiten Schoorl. Zijn opvolger was zoon Arie die in de negentiger jaren van de 19e eeuw de zaak overnam. Weer een zoon Arie kocht in 1920 met zijn vrouw Geertje Hopman de nering van zijn vader. De zaak aan de Kanaalkade werd in 1933 verbouwd en aan de toen malige eisen aangepast. Naar Schoorl eerst Heereweg 4 en later 13-15 Later, we schrijven nu 1938, werd de stap naar Schoorl centrum gedaan waar de textielzaak van Piet Hagen werd overgenomen op Heereweg nummer 4. In 1967 ging Nieuwland naar de overkant, naar een door hun nieuw gebouwd pand op de plek waar eerder kapper Bekker, ook al een Arie, was begonnen. Later heeft daar ook groenteboer Butter gezeten. De panden die bekend stonden onder Heereweg nummer 13 en nummer 15 werden samengevoegd tot één pand, onder nummer 13-15. O ewen dé n Q O Het pand in het midden aan het Kanaal, met gebroken kap, is de winkel van Nieuwland Schoorldam Oostzijde 1I1P§M Stormschade in 1967. Links Nieuwland Heereweg 4 FOTON ANDEL Fotomerkvan Haasbroek Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 Basest ssssSi Nieuwland, Textiel en Interieurverzorging De Nieuwland's hebben een lange historie in Schoorl en omgeving. Er rest nu alleen nog de herinnering onder de inmiddels ouderen onder ons en dat geldt ook voor de panden waarin gewinkeld werd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 60