'4 Of&dam mme Een vrijgekomen stuk grond verkocht bij aan Arie Bekker (Heereweg nummer 9) die daar een kapsa lon en sigarenzaak startte. Dirk de Jong volgde vader Siemen op in 1958 en deed in de tachtiger jaren samen met zijn zoon Gerrit de bakkerij. In die tijd werden twee soorten brood verkocht: wit en bruin. Het wit ging voor 17 cent en het bruin voor 16 cent over de toonbank. Dit waren lange tijd de prijzen. Je moest de huiskamer uit toen er vanuit deze ruimte ook ijs verkocht werd. Later gebeurde dit naast de zaak. En er werd natuurlijk gebak verkocht. "Je nam geen patat maar een gebakje", zei Maartje de Jong. Toen een klant eens verlekkerd twee gebakjes vroeg kreeg hij deze pardoes op zijn hand geser veerd. Lekker makkelijk om mee te nemen. En dan niets in de gaten hebben. Dat heb je met die jonge meiden. De klant kon het niet waarderen, het werd natuurlijk een kliederboel. Veel plezier was er ook toen spontaan besloten werd met water naar elkaar te gooien. Op een gegeven moment was ieder met water aan het sjouwen tot op het klimduin. Van brood verkopen was toen even geen sprake meer. Al die bakkers, een vroeger veel voorkomend beroep, ondervonden uiteraard concurrentie van elkaar. Toen dit uit de hand leek te lopen werd in onderling overleg besloten dat bakker Bakker Catrijp en Groet ging doen en de Jong Schoorl en Aagtdorp. Bakker Goedhart deed niet mee. Concurrentie van de supermarkt is alleen maar toegenomen. Bakker Klaas Graaff, die een bakkerij iets verderop had, waar nu vishandel Lammers zit op nummer 33, was al eerder gestopt en ging bij de Jong in dienst. Het venten van brood, dat jarenlang door Siem Blom werd gedaan, stopte in 2000 waarbij de laatste jaren alleen op zaterdag werd gevent. In Gerrit de Jongs jonge jaren kwam personeel soms helemaal uit Groningen en Friesland. Met sommigen is er nog wel contact. Er was altijd wel veel personeel vooral in de zomermaanden. Er werd toen wel gewerkt in ploegen, vanaf 3 uur 's nachts tot 10 uur 's avonds. Gerrit sliep 's middags wel vaak een uur of twee. Naast de bakkers waren er ook de bakkersvrou wen en die hielpen volop mee. We noemen Anneke de vrouw van Gerrit en zijn moeder Maartje. In de schaarse uren dat er niet gewerkt werd vertelde mevrouw Maartje de Jong, trok men veel met winkeliers uit de Schoorlse buurt op. Maar niet met alle! Gerrit en Anneke hadden twee kinderen maar die gingen het bakkersbedrijf niet vervolgen. De zaak werd verkocht aan bakker Nieuwenhuyze. Die deed de zaak na een kleine twee jaar over aan bakker Mol, om precies te zijn op 1 februari 2007. Deze had in de Wieringerwaard een bakkerij en keek al een tijdje uit naar een bakkerij in het Schoorlse. Toen de oorspronkelijk Jordanese Mol zich in Schoorl gevestigd had en voor het eerst aan een bakkerswedstrijd deelnam won hij meteen drie eerste prijzen. Toch was niet altijd respect voor de producten aanwezig. Een klant die eens kwaliteitsspeculaas kocht en dit op de fiets wilde vervoeren brak de speculaas in tweeën voordat het onder de snelbinders ging. Robbert, de zoon van Mol sr., is sinds juni 2010 de huidige bakker en ook zijn bakkerijproducten zijn al meermalen bekroond. Later werd de zaak verbouwd en werd het woondeel bij de winkel getrokken Nu bakkerij Mol Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 I U;/ n

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 59