V' 'X èen 1 Siemen de Jong liet het oude pand in 1933 slopen en bouwde een nieuw pand met oorspronkelijk rechts de winkel en links het woongedeelte. 1. De bakkerij van Siemen de Jong tussen 1922 en 1933 De zaak met rechts de winkel en links het woonhuis met daarachter de bakkerij Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 De bakkers aan de Heereweg op nummer 7 Uit gegevens van het kadaster blijkt dat, ongeveer op de plek waar nu de bakkerij van Mol is, al in 1850 een bakkerij begonnen is door de gebroeders van der Lippe, bakkers uit Edam. Vele jaren later, in 1905, vestigde zich daar bakker van der Wal met zijn vrouw Trijntje Ott. Sinds 1922 verbleven daar drie generaties bakker de Jong, Siemen, Dirk en Gerrit. De familie de Jong kwam uitVeenhuizen bij Heerhugowaard.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 58