1U /m? JUeeA Xc-t t Jf&j'rgiH Oi'sdam Een andere bekende naam in de zaak van Beeldman was Kees Jonker, van de Damweg waar zijn vrouw een postagent schap had, en die een broer was van Geer Beeldman-Jonker. Een andere bekende medewerker was Jaap Hop man. Nog bij Piet Beeldman werkte ook de vader van Geer Beeldman. Hij veegde altijd heel bedaard het straatje, herschikte de groentekisten en deed allerhande klusjes bij de zaak. Op zijn manier had hij het er druk mee. Toen de Beeldmannen in 1966 naar de Slotlaan verhuisden was er geen sprake van dat de oude baas naar Westerkimme ging. Hij verhuisde natuurlijk mee. Qua gebouw is er niets meer dat herinnert aan vroeger. Bij de sloop van de Roode Leeuw en de daarop volgende reconstructie gingen de opstallen volledig verloren. Daarvoor in de plaats kwam er nieuwbouw en deze is tot op de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. De eerste die daar inkwam was de Kaas- en Notenwinkel van Werner. Dat was in 1994. Werner vertrok naar Bergen en aansluitend kwam in 2008 de Groene Weg van Wim Meeusen die daarvoor in de zaak van EkoPlaza een slagerij had. En zo is de situatie op dit moment nog. Toen de Beeldmannen stopten ging Kees Jonker bij Eef Breen werken. En verder mogen we niet vergeten Piet de melkboer, die een melkwijk bijhield bij Wardenaar voordat de zaak overging naar B&W. In de B&W-tijd ging Piet de groenten doen. Velen zullen zich hem nog herinneren. na j n m %- - w "*'W Ift 'V* r~Vi al i;J Links het gebouwtje dat "De stal" werd genoemd. Links Kees Jonker - van de Damweg - en rechts Geer Beeldman-Jonker. Foto is van rond 1940 Nu een stukje JUMBO en slagerij De Groene Weg Biologische Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 ft. *'YA% .v^vVmV ll 'Vs*-.* De Groene VCfeg T ft T - >- w 5SsSvRsk?9SBS!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 57