rpfjlb w m F s In zijn glorietijd was dit de grootste groentewinkel van Schoorl die, in de tijd dat het er nog toe deed, hoofdzakelijk het protestante volksdeel beleverde. Bij Catrijp hield het dus even op en in Groet ging het weer verder. Beukers deed de katholieken. Hoe het ook zij: Beukers is de enige zaak die het overleefd heeft. Toen het echtpaar Piet Beeldman en Geer Jonker stopte was de zaak voorbestemd om overgenomen te worden door neef Jan Beeldman, die al in de zaak hielp, met zijn vrouw Immy van de Garde. Heel lang hebben ze het niet volgehouden. Jan is toen het bankwezen ingegaan en de zaak werd in 1966 verkocht. De volgende eigenaar werd Joop van der Meer, die van Texel kwam. Hij begon met groente maar na enige tijd maakte hij er een supermarkt van. Negen jaar heeft hij daar gezeten. Daarna kreeg Schoorl een grote supermarkt: B&W - Bodegraven van Weert -. De bedrijfsleider was Joop van der Ploeg. Eigenlijk deed hij de zaak tezamen met zijn vrouw Alie, een nicht van Geer Beeldman-Jonker. Alie deed ook de administratie. m i gebouwd. B&W gebruikte het niet bebouwde deel om de zaak te vergroten. De familie van der Ploeg ging toen boven de winkel wonen. Met van Weert (van de W van B&W) hadden de van der Ploegen altijd een goed contact. Toen B&W de zaak had overgenomen zei van der Meer: "De Opel gaat naar Joop van der Ploeg". Van Weert zei toen: "Blijft er voor mij dan nog wat over?" waarop het vlotte antwoord was: "Jullie kunnen de bakfiets krijgen". Alie van der Ploeg kende alle kneepjes van het vak want bij Beeldman werkte zij sinds 1958 ook al in de zaak. Joop van der Ploeg heeft de 34 jaar als bedrijfsleider vol gemaakt, eerst bij van der Meer, later bij B&W en weer later bij de 500 gram 345 NU HAPK^REgQKKEN~^0g i SBs-139 m De familie van der Ploeg kon achter de zaak wonen omdat Piet Beeldman, met vooruitziende blik, in dertijd een stuk grond van de familie Timmerman - van de Roode Leeuw - kon kopen. Beeldman had achter op dat stuk een opslagruimte met koeling Boer de nieuwe supermarkteigenaar. Toen B&W in Schoorl neerstreek werd er gezegd dat dit een goede zaak was voor de andere neringdoenden. Een aantrekkend effect, zo werd gezegd. Een punt dat nu weer actueel is. S\ Het exterieur na de verbouwing in 1951 De opening na de verbouwing in 1951. Rechts Geer Beeldman-Jonker 8x4 DEODORANT PAOETISSUESüöo; nu MOÖESS SLIPVAST 22 KOP en SCHOTEL ïïWM ba mm RAKETWAFELS SAN FRAN deedrte I'ir1 |T 'A'i fvu 'iih op alcohol grote po» 11; Al:;i 125 K1PPES0EP125 TOMATENSOEP 130 naar keaze NU 14 «aks 109 PSNOABROKKEN qn ENGaSE DROP^; 109 RUMKOGEIS 200 p»b 149 -OPKABRS ?rootplk 98 JPR0LIEN Sstuks US Advertentie in de Duinstreek, februari 1975 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 VFJtKADE US 139 WM. 3? V- ive&i 5 stuks 275 extra grote diverse kleuren Nil porceieh ..J V m in de buurt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 56