Heereweg5 Schoorl Vanaf zijn trouwen in 1934 huurde Piet Beeldman en hij moest eens per jaar naar Hilversum afreizen om de huurpenningen af te dragen. Daar werd naar de omzet gevraagd en kreeg hij lang de me dedeling "Je kunt nog niet kopen". Later gebeurde dit toch. Het geheel bestond toen uit een woonhuis annex winkel met links van het pand een oude door loopstal en waar in de tijd van Selhorst bouwma terialen opgeslagen werden en in de Beeldmantijd de aardappels en wat verder bij de groenteman opgeslagen moest worden. Het paard stond achter het pand. Voor bekenden bleef de doorloopstal in het taalgebruik altijd "de stal" heten tot deze uiteindelijk, ver na de oorlog, tegen de vlakte ging. Piet Beeldman verbouwde en vergrootte de zaak in 1951. Circa 1925. De woning van Adam Selhorst en zijn twee zoons Wim en Jan. Uiterst links nog een stukje Roode Leeuw Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 Beeldman in groente en fruit, daarna een supermarkt Op Heereweg nummer 5, op de plek waar nu de slagerij van De Groene Weg zit, was in de twintiger jaren van de vorige eeuw de groentewinkel van eerst Jan en later zoon Piet Beeldman. Het pand was daarvoor eigendom van Adam Selhorst die metselaar van beroep was en die in het linkerdeel van het pand woonde. Rechts woonde Femia Selhorst - Schrieken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 55