u in Holm*. <*99 uti? JUrcA J Mi} Oisd^m Am rsb& t Schoorl Eerder rond 1925 hebben de weduwe P. Duin en haar dochters Kelly en Gurie op dit adres in comestibles gedaan, na 1929 deden dit Maarten van Teulingen en zijn vrouw Grietje tot 1961 en vervolgens nam Manooy, elders besproken, het kruideniersstokje over. Daarna kwam er Timmer huis Hoos. De ouders van Eef Breen hadden in de boerderij van de Jelgersma van der Hoop Stichting aan de Molenweg 12 gewoond en verkochten naast hun agrarische bezigheden daar olie. Eef, die een paar jaar geleden is overleden, heeft de oliehandel in 1952 van zijn ouders overgenomen. Voorheen had hij gewerkt bij timmerman Koel. Op 1 november 1952 begon Eef vanuit een houten noodwoning aan de Voorweg 66, die uit de Wieringermeer kwam, met zijn oliehandel. Hij was getrouwd met Saar, die nu 85 is. Eef heeft zijn zaken aan de Voorweg naderhand uitgebreid met de verkoop van ijzerwaren, omdat zijn agrarische klanten daarnaar vroegen. Anders moesten ze ervoor naar Alkmaar. Tenslotte verrees in 1966 aan Voorweg 66 een nieuw woonhuis, dat door aannemer Wildeboer was gebouwd, met een winkel waar je kniptangen, harken en spijkers en veel meer van dat soort ingewikkelde dingen kon krijgen. Een bekend personeelslid van Breen was Kees Jonker - van de Damweg - die huisbrandolie vervoerde naar de klanten. In 1976 kon Eef het pand van Piet Meyer, daarvoor Knijnsberg, elders in deze uitgave besproken, kopen. De winkel van Piet Meyer op Heereweg 34. Let op het ruimtegebrek in de etalage Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 t Enorm Breen ijzerwaren Op het adres Heereweg 2 is de zaak van Breen gevestigd, waar de Schoorlse tuinliefhebber verwend wordt met maaimachines en (tuin)gereedschappen met talloze andere in dat opzicht nuttige en gevarieerde zaken, zoals klompen en muggenverdelgers. Dit alles wordt te koop aangeboden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 53