Manooy is in verband met gezondheidssproblemen in 1968 gaan werken bij de Middenstandsbank. Moeder Manooy en dochter Jos stonden daarna met schoonzoon Rien van Regteren, die er sinds 1964 werkte, in de zaak. In 1970 moest het pand worden gekocht en zagen zij geen toekomst meer in de zaak. 7 Op 31 maart 1971 is de zaak gesloten. Timmerhuis Hoos werd de eigenaar. In de kruidenierszaak werkten ook Hans Voger, Rita Prins, Cor Mulder en in zijn studietijd ook nog Alphons Leysen. In het seizoen hielp ook dochter Irma. Met de sluiting kwam er ook een einde aan de echte kruidenier. De zaak leek in niets op een buurtsuper of iets dergelijks. Als je er binnenkwam stond je voor toonbank, er achter was een wand met schappen, waar je losse waar in puntzak ken en met een vriendelijk woord werd aangereikt. De bestellingen werden nog opgenomen en rondgebracht. Kom er nu nog eens om. Zo is een stuk verleden verloren, want in de tegen woordige tijd kan dit niet meer. VS «her De heer Manooy in de zaak Mevrouw Manooy achter de kassa De zaak tijdens het laatste seizoen, september 1970 De zaak van Manooy Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 f. v .WJ

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 52