"rain /u trie mme Schoorldam Schoorl die al vroeg weduwnaar was bleef zijn handel bedrijven tot de dood hem dat onmogelijk maakte. Hij was toen al ver in de tachtig jaar. In zijn nadagen woonde hij in het toenmalige bejaardenhuis "Klein Zwitserland" aan de Duinweg. Ondanks de gigantische sloop van de huizen van de Damweg t.b.v. de reconstructie van de N9 is de winkel van Schoorl als een baken overeind blijven staan. Ook de huidige eigenaar heeft het pand uitwendig nagenoeg niet veranderd. mm 111 fl M I i: r Het pand van Arie Schoorl is nu een woonhuis op een stukje behouden Schoorldam Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 SdmffEf I Arie Schoorl Op Damweg nummer 67 heeft een Arie Schoorl gewoond. Hij was van 1889. Hij is in onze contreien bekend geworden door zijn handel in textiel die hij per fiets vervoerde. Voor hij deze handel begon was hij kaasmaker bij kaasfabriek "Kennemer Schei".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 50