ft\ Jwirfi, ^fme/r? **0*9**^$ll - r m ^-VVSfirF «§*$erg Vtefr^afe miïèm 7^Alc '.'JEgfisfai 4 0 y cf&H J!&pt£hi AM ij ^9^ $*®hl ymme^y 7Mcr4r Damweg Schoorldam Opa, vader en hijzelf zijn allemaal aannemer ge weest en hebben vele bekende huizen en winkels in Schoorl en Schoorldam gebouwd. Bijvoorbeeld de bakkerij aan de Rijksweg in Schoorldam waar Bakker Bakker nog in heeft gezeten. En eerder bijvoorbeeld "Huize Staringsoord" aan de omloop en "Huize de Kroft" in de Huismansweg. Vanwege de vele zomerhuisjes in Schoorl verkoch ten ze altijd veel bouwmateriaal aan huis. In 1968 bouwde vader Huibert Koel even verder op de Damweg een nieuw woonhuis met bedrijfspand voor de brandstoffenhandel van G. Selhorst (nu Wijnand Dekker) en voor zichzelf ook een woon huis met bedrijfspand (nu FIXET). Dit gebeurde omdat er op de bestaande plek gesloopt werd ten behoeve van verkeersmaatregelen. In 1979 nam Cees de zaak over van zijn vader en hij heeft bijvoorbeeld het bedrijfspand voor "Electrostart" gebouwd en heel veel verbouw- en burgerwerk gedaan vooral in Schoorl en Bergen, maar ook bijvoorbeeld een ligboxenstal voor 80 koeien in de Wieringermeer. Door ruimtegebrek werd in 1985 het achtererf overkapt. Tijdens die werkzaamheden zei een klant: "begin je een doe-het-zelf zaak?" Daar hadden Cees en Lida nog niet over nagedacht, ^^O&Sh IjpN Mjé Foto genomen tussen 1903 en 1911 van timmerman Gerrit Jongerling en zijn personeel Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 IT f* a V\ .i- -* 0 4 jpff i f i J J /fi f' Se dg 'G- - JF V ilUft i- 106- v nhL.j tf8 V\ J*00^ ,/T ■hém M* Familie Koel Cees Koel kennen we van de Fixet aan de Damweg. Zijn opa nam in 1911 een aannemersbedrijf over van Keetman, die hier failliet was gegaan en woonde in de stolp in de bocht van Koel. Volgens het kadaster was in die tijd A. Peeck eigenaar. Omdat we zeker weten dat Koel de zaak van Keetman overgenomen heeft zal deze dus gehuurd hebben van de familie Peeck. Deze op hun beurt kreeg het pand in handen na timmerman Jongerling. De familie Peeck heeft het pand, tussen Jongerling en Koel, vier jaar in eigendom gehad en verhuurd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 48