v //o/mt S'ArcA JrSerg t Jfeyftghi Duinweg 7 Schoorl i 9 v. In het begin werden de zelf uitgekozen koeien nog aan huis geslacht - behalve in de oorlog - en kwamen de keurmeesters van het slachthuis uit Alkmaar naar Schoorl. Vanaf 1962 verordonneerde de directeur van het slachthuis dat de thuiscontroles over moesten zijn. De koeien werden sindsdien op het slachthuis geslacht. In 1956 werd de slagerij, op een muurtje na, gesloopt. Dan spreken we van een verbou wing en was de vergunning eenvoudiger te verkrijgen. De aannemer zei dat de fundering nog goed was dus dat was mooi meege nomen. Tijdens de bouw bleek toch dat de gestapelde stenen, die als fundering diende, 1 I n i crtii -HI De slagerij vóór de tijd van Kuijper met rechts Teunis Ott. Foto circa 1910 De slagerij voor de verbouwing van 1956 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 BI l v Slagerij Kuijper Het is al weer ruim honderd jaar geleden, in 1906, dat Teunis Ott op de plek nu Duinweg 7 een slagerij vestigde op een stuk grond van Johannes Peeck, vlak naast de Hervormde Kerk. De laatste slager hier was Arie Kuijper en dit is al weer ruim tien jaar geschiedenis. In 1912 nam Jac Hopman de zaak over. Teunis Ott en Jac Hopman verbouwden de slagerij in 1916. Voordat Jacob Kuijper deze zaak overnam was hij knecht bij slagerij de Beurs op Schoorldam. In 1928 begon hij als zelfstandig slager op de Duinweg nummer 7. l

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 43