CULTUUR-HISTORISCHE VERENIGING SCORONLO BESTUUR: Voorzitter: Ela Hulshoff, Middenweijdt 23 1871VH Schoorl, tel 072 509 14 81 pietenela@planet.nl Secretaris: Anton H. de Vries, Campergeestweg 12 1871 GV Schoorl, tel. 072 509 35 60 Penningmeester: Abe IJssels, Kemphaanweg 20 1873 JH Groet, tel. 072 509 37 01 a.ijssels@telfort.nl Bestuursleden: Monique Zwetsloot, Kanaalkade 23 1749 CN Schoorldam, 072 509 52 53 Martien Mol, Heereweg 15 1871 EB Schoorl, tel. 072 509 17 07 Elenk J. Snip, Heereweg 321z 1873 GC Groet, tel. 072 509 17 13 Vacature Website: www.scoronlo.nl Webmaster: Hans Teij geler Losse nummers 2,50 te verkrijgen bij H. Snip. Oplage: 500 exemplaren Contributie: 13,- per jaar Bank: Rabobank Rek.nr. 14.69.10.060 De Cultuur Historische Vereniging Scoronlo streeft ernaar 2 keer per jaar een periodiek uit te geven, voor leden en belangstellenden. Redactie: Henk Boekei Rob Boer Wil Janssen Martien Mol 072-5091363 072-5092629 072-5092950 072-5091707 Redactieadres: Redactie.scoronlo@gmail.com Druk: Drukkerij Gerja, Waarland Gerja Print Media, Warmenhuizen ISSN 0928 799X Voorwoord 25 jaar Scoronlo Voorwoord Scoronlo Redactionele toegift Aagt dorp Raat Schoorl Boots Kuijper Buitenduin Spar Hoogvorst Koel Arie Schoorl Schoorl Manooy Breen Beeldman De Jong Nieuwland, manufacturen Leijsen Bekker Voorberg Gutter Wardenaar Meedendorp Lammers De Wijs&Broers Koorn Ter Burg Kok Beukers Goedhart Bregtdorp Nieuwland Catrijp Louter, schilder Bazaar Louter/Pronk Bakker Bakker Bruin 64 Abb o 66 Krimp 68 1 Groet 2 Marees 69 2 't Kappershuis 71 Hoogvorst, slagerij 72 3 Kroon 74 Masteling 76 5 Krul 78 6 Wiedijk 80 Koeten 81 8 Wognum 83 9 Hargen 11 Keuris 84 13 Kossen 86 Camperduin 14 Rens 88 16 Voetbalfoto 1956 89 18 21 23 26 28 31 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 54 56 59 62 Omslag Voorpagina: kaartfragment van Beekman uitgegeven door het Hoogheemraadschap Noord- Hollands Noorderkwartier, situatie rond 1300. Fotoverantwoording: De foto op de omslag is gemaakt door Frank Nieuwenhuizen van een schilderij van Jaap de Jong. De recente foto's die aan het eind van ieder artikel staan zijn gemaakt door Sjoekie Tip. Het meeste fotomateriaal is afkomstig van de (vorige) eigenaars/huurders van de zakenpanden. Verder is materi aal afkomstig van de journalist Jouke Minkema en van Wil Janssen. Bronnen zijn verder het boek "Oude woonsteden in Schoorl" van Joop en Tini Muelink (2007) en er is informatie verkregen van Jouke Minkema. vL>C S£&?&&* ^SCW-vïïS - ■»V 3T.»J ?/- sr vj_\...V^-^^v v"-";1 "i g**t Inhoud

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 37