üj 8® to t m mmm m De leverancier van de ontbijtkoeken van de Aviateur kwam altijd op woensdag en als Annemarie niet thuis was zette hij de bestelling altijd buiten neer. Toen vader Jan in 1954 overleed kon Vitus de bakkerij niet voortzetten omdat hij de benodigde papieren niet had. Hij had er wel voor geleerd maar het was niet gelukt. De bakkerij hield op te bestaan en de oven moest worden afgebroken daar de Bakkersorganisatie bang was dat er dan zonder de benodigde papieren gewerkt zou worden. De oven is toen verkocht aan Kobus van der Zei in Langedijk. Het was afgelopen met het bakken en het 's morgens om vijf uur opstaan. Vitus ging in loondienst werken en woonde toen in Camperduin op Heereweg 324. Hij overleed daar in 1967. Het bakkershuis met boerderijachtige schuur werd verkocht aan boer in ruste Hein Mulder. Deze verkocht het later aan Kees Schoen en deze weer aan de huidige bewoners Gerrit en Diet Verhoef. Annemarie Kossen woont nu in zorgcentrum "Hoogduinen" alwaar de gegevens zijn verzameld. Veel dank hiervoor. gÜ v'.;, i II Personeel van Kossen omstreeks 1950 met links Kees van Schaik en daarnaast Jean Guillot. Rechts Vitus Kossen Binnenweg 15 nu Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 Éi# ppsté PMP - «V*» W! a fc'wYY Ifclwa» vpEPW? -sjttÉiaËM «WW

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 124