Piet Keuris had als bijnaam Piet de Duiker of Piet Puntzak dit vanwege het spaarsysteem en een puntzak is het verpakkingsmateriaal voor snoep. De winkel is opgehouden te bestaan in 1970. Hun twee kinderen Gerard en Betty Oostindië hebben de zaak niet voortgezet. De schuur leek mij ooit een boerderij geweest te zijn daar er een vierkant leek te staan. Het huis is een paar keer verbouwd. Tijdens de verbouwing is er een kelder gevonden waarin zich nog antieke tegels bevonden. Een klein aantal was nog heel. De tegels zijn van halverwege de 18e eeuw waaruit blijkt dat het een oud pand is (of een nieuw pand op de oude grond gebouwd). Voor Oostindië was de eigenaar ene Keijser. De in het pand aanwezige haardplaat is nu in het bezit van Nico de Mayer. Het pand staat er nu nog steeds met als eigenaar de familie Vos. 1 Winkelinterieur na de verbouwing in 1950 met v.l.n.r. Betty Oostindië, Piet Keuris, de vrouw van Piet: Jo Keuris-van der Brink, Gerard Oostindië en winkelhulp Dina Stam Nu een woonhuis Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 122