Voor Keuris zat daar Willem Oostindië als kruidenier. Na diens dood in januari 1946 kreeg zijn weduwe, Jo, kennis aan de vrijgezel Piet Keuris. Ze zijn later getrouwd. Keuris werkte al in de winkel omdat Oostindië in de oorlogsjaren voor zijn nummer bij de marine werkte. Feitelijk werd de zaak uitgebaat door Jo. Willem Oostindië op de bakfiets De winkel van Keuris Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 9* G^OSCo -»re-.-» Kruidenierszaak van Piet Keuris Heereweg 341 Hargen Even voorbij restaurant "De Bokkesprong", op Heereweg 341, is vele jaren een kruidenierswinkel geweest. Er werden veel "losse" waren verkocht waaronder ook klompen die achter in de schuur in rekken stonden opgesteld. Geverfde en blank houten klompen gemaakt van wilgenhout. Ook werden er klompensloffen, trip- klommen, petroleum, speculaas, taai e.d. verkocht.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 121