<n I fed i 5? >eye Oi&dom Omstreeks 1916 kochten zij een lopend café in Groet [Heereweg 299/301]. In 1924 werd de gelag kamer verbouwd tot woon- en winkelruimte. Het winkeltje in manufacturen bleef tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd en werd gedreven door Martientje Damiaans, gehuwd met Willem F. Wognum de zoon van caféhouder Willem. l Tl K X. Op de foto is de winkeldeur nog goed te zien. Foto eind vijftiger jaren De huidige situatie Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 I Wognum, in manufacturen Heereweg 299/301 Groet Caféhouder Willem Wognum en zijn vrouw Maartje Wagner beheerden het cafeetje in Camperduin boven op het duin ongeveer op dezelfde plek waar nu het beeld van Simon Gutker staat.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 120