i t Abdtïe Er ontstond daar vaak een gezellige drukte. Minpunt was het feit dat hij drie maal overvallen is en dat ging niet in je koude kleren zitten. Op oudere leeftijd werd hij ziek. Het ging toen niet meer en de winkel ging in de uitverkoop. Ook het postkantoor werd niet voortgezet. Even terzijde - Het postkantoor kwam toen op de plek waar nu het terras van restaurant "Lek ker Puh" is. In een aparte kiosk, waar tevens de VVV Groet-Camperduin in gevestigd was. Na de opheffing van de VVV aldaar werd deze kiosk gesloopt en verhuisde het postkantoor, nu verder als postagentschap, naar de drogisterij [Heereweg 232] Het verdwijnen van de drogisterij uit Groet was tevens het einde van het postagentschap. Jaap en Guus bleven nog een jaar in de winkel wonen voordat het geheel verkocht werd. Dus ook het deel van het huis waar eerst zijn oude moeder en later Siem Selhorst met zijn vrouw woonde. Het echtpaar kocht toen een woning aan de Scholeksterstraat. Eerder stond hier het schooltje "Snaterhof". Dit was in 1991. Toen Jaap enige tijd in de Oudtburgh in Bergen werd opgenomen ging het snel bergafwaarts. Hij overleed daar in 2012, 87 jaar oud. Tot slot moet zeker vermeld worden dat Jaap naast zijn drukke werkzaamheden ook nog brandweer man was op de wagen van Groet (nr. 649). Dit artikel kwam tot stand dankzij de welwillende medewerking van de vrouw van Jaap, Guus Koeten -x *0 jn MP Jaap Koeten voor het postkantoor in Groet Voorheen postkantoor waar Koeten in gezeten heeft. Nu woonhuis op Heereweg 260 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 o 32? /te SïfV

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 119