Het winkel/woonhuis werd in 1962/1963 door een bevriende aannemer uit de Zaanstreek verbouwd. Er kwam een verdieping bovenop het oude huis. In het begin ventte Klaas Krul met paard en kar zo'n beetje van Camperduin tot Bregtdorp. Later leverde hij ook aan de toenmalige RCN in Petten en aan de kinderkolonie aldaar. In die jaren was er nog enigszins onderscheid in klanten. Katholieke zakenmensen en hun klanten. Klaas Krul was gereformeerd. De groentezaak hield op te bestaan in 1970 en werd verkocht aan Ferry van Leijen. Hij ging verbouwen en trok de woonkamer bij de winkel en dit was het begin van een supermarktje. Hierna kocht Rommert Houtman en zijn vrouw Hannie de zaak in 1976. Zij begonnen een restaurant onder de naam "Het Wapen van Groet". In 2000 verkochten ze de zaak aan Erik van der Vegt en deze veranderde de naam in "Gasterij de Groeten" en dit is tot op heden, 2013, zo gebleven. Dank aan Rita Butter-Krul voor de gegevens en de foto's. Klaas Krul (rechts) met familie De winkel na de verbouwing in 1962-1963 Het (witte) pand in de huidige staat Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 «Anoain AAEQAffani GPOOfTÜt D!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 116