Het huis lag als enige vlak achter de bebouwing van de Heereweg richting Groeterpolder op de plek waar nu de woonwijk Groetincke ligt. (Na Kroon heeft nog jaren de familie Hof hier gewoond). Het venten be perkte zich niet alleen tot Groet maar ook in Hargen, Camperduin en aan de andere kant vanuit Groet tot ongeveer het begin van Catrijp bevonden zich zijn klanten. In Catrijp was de melkhandel van Kager (Heereweg 161) gevestigd. Gerrit Hoogvorst, welke een slagerij in het centrum van Groet bezat aan de Heereweg 279 (nu is hier de Sparwinkel gevestigd) liet een nieuwe slagerij met woonhuis iets verderop bouwen op Heereweg 265 (nu slagerij de Ruijter). Door bemiddeling van een familielid kon Kroon de bestaande winkel overnemen om er een melkzaak in te beginnen. Kroon bezat zelf koeien en kippen. Dus aan melk en eieren geen gebrek. Boter betrok hij van de groothandel en ook van de plaatselijke kaasfabriek betrok hij zijn handel. In het begin werd alleen eigen melk verkocht pas later werd men gedwongen om melk van de melkfabriek af te nemen. In dit geval van de melkfabriek gevestigd in Lutjewinkel. Deze melk werd door de fabriek aangeleverd in flessen. In het begin van de oorlog, in 1940, overleed Kroon plotseling. Zijn vrouw zette de winkel voort, 's Morgens bracht ze eerst in Groet en daarna richting Catrijp de melk rond en haar zoon Kees bracht als 10 jarige voor schooltijd de melk op de bakfiets in Hargen en Camperduin bij de klanten thuis. Vaak kwam hij pas om tien uur 's morgens op school welke in de oorlog eerst in de Groeter kerk en later in de oorlog in het Verenigingsgebouw [Heereweg 154] te Catrijp was gevestigd. Even een zijspron getje: het Verenigingsgebouw is in 1967 verbrand daarvoor in de plaats is iets verderop de Blinkerd gekomen. De katholieke school was toen aan de overzijde van het verenigingsgebouw. In de oorlog haalde Kees als 12 jarige schooljongen met zijn bakfiets ook nog spullen op van de gaar keuken bij de Roode Leeuw in Schoorl en bracht dit naar buurman Huiberts van het plaatselijk café. Daarna nogmaals naar Schoorl om de lege verpakkingen terug te brengen voor de volgende Mathijs Kroon op de bakfiets Klaar om melk in Groet te bezorgen....In het midden Kees Kroon, rechts daarvan Arie Leeuwenkamp Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 S. J Kroon Heereweg 279 Groet De geschiedenis van melkboeren en melkventers te Groet. De geschiedenis van de melkhandel te Groet beginnen we met Piet Hoogland. Vanuit zijn huis aan de Achterweg 6 (nu Hogenolweg 6) bezorgde Piet zijn melk in de omgeving van Groet aan zijn vaste klantenkring. De melk kwam van zijn eigen koeien. Toen Hoogland er mee stopte zette Mathijs Kroon de handel in melk voort.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 111