W '/n l/oln -¥&erg t Gerrit Hoogvorst richt omstreeks 1923 aan de Heereweg 279 (nu de Sparwinkel in Groet) een slagerij op. Lang heeft Gerrit echter geen plezier van zijn zaak gehad want in 1930 overlijdt hij plotseling op 52 jarige leeftijd. Zijn zoon eveneens Gerrit geheten volgt hem op. Hij was toen 25 jaar. Tot 1936 zet hij op deze plek zijn slagerij voort. In dat jaar neemt de familie Kroon bezit van dit pand en verbouwt het tot melkhandel. Hoogvorst laat even verderop een nieuw pand bouwen en verhuist na gereed komen daar naar toe. Dit nieuwe pand welk bijna een exacte kopie is van een toen al bestaande slagerij in Hilversum werd gebouwd aan de Heereweg 265, waar nog steeds een slagerij is gevestigd. Hoogvorst kocht eerst slachtvee van de plaatselijke boeren en kocht later alles in via een vast adres in Alkmaar. Een koelwagen kwam iedere week dit ingekochte vlees brengen. De zoon van de bekende slagersfamilie Wit uit Den Helder werkte in de zomermaanden als slagershulp bij Hoogvorst. In het begin maakte hij zomers totaal 60 pond leverworst klaar en in latere zomers liep dit op tot 160 pond. Modelvleeschhouwer Hoogvorst aan de Hereweg te Groet. Rechts het pension Duinoord. *rr?rr? Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 1H Hoogvorst Heereweg 265 Groet In 1905 verkreeg Elias Ott een officiële vergunning om zijn slagersberoep in Groet uit te oefenen. Vanuit zijn winkel, die op de hoek Heereweg 303 en de Harrie Kuytenweg was gevestigd, vond de verkoop plaats. Achter het winkelgedeelte, in de aangebouwde kapberg, bevond zich zijn opslagplaats. Na het stoppen van Ott werd hij waarschijnlijk opgevolgd door slager Hoogvorst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 109