X PAecA aa Y iiU?)e Qi&dam rn7¥*ymmei^/ a Van de voorkant gezien in het linkergedeelte van het gebouw. Verder verkocht hij souvenirs, strand- artikelen en sigaren. Hij drukte foto's af, toentertijd in het predigitale tijdperk gebeurde dat nog in een donkere kamer met chemicaliën. In 1962 deed hij zijn zaak over aan Sybrand Laan, destijds kapper in Berkhout, die eigenlijk een zaak zocht voor één zijner dochteren, die ook kapster was. Zodoende viel zijn oog op Groet en Vennekers kapsalon die te koop stond. Bij de overdracht was ook een reusach tige hoeveelheid ansichtkaarten ingegrepen, met Vennekers naam erop, die zijn opvolgers tenslotte kwijt zijn geraakt, ik vermeld dit even omdat het liefhebbers van oude ansichtkaarten op het spoor kan zetten. Vanaf 1962 deed Sybrand dus het dames- en herenkapperswerk terwijl hij ook strand- artikelen verkocht, souvenirs en ansichtkaarten. In die tijd bevond zich de winkel aan de linkerkant van het gebouw daarna passeerde men de dames en dan pas bereikte je de heren. Aan de rechterkant waar nu de baas knipt, bevond zich nog de huiskamer. De oude Sybrand heeft achter nog een uitbouw gemaakt, die aan de voorzijde niet te zien is. Sybrands zoon was door hem wederom genoemd Sybrand, het is degeen die wij thans kennen als Sieb. Sieb is nog afkomstig uit Berkhout, en is derhalve technisch import maar sinds 1973 is hij de algemeen erkende dorpskapper van Groet. Zijn opleiding tot kapper heeft hij gevolgd aan de kappersschool in Alkmaar. Daarna werkte hij in een kapperszaak buiten Groet, ging in militaire dienst, en nam tenslotte op zijn vijfentwintigste de zaak van zijn vader over. Aanvankelijk voelde Sieb niet voor het dameswerk, maar toen er onder voetballers een mode ontstond om zich te laten permanenten ging hij om omdat er toch krullen gezet moesten worden. Er kwam een damesgebeuren en Sieb ging boven wonen. Naar zijn zeggen is er drie keren verbouwd, wat tot de nu bestaande situatie leidde. De dames zijn thans hartelijk welkom, er zijn vier getalenteerde kapsters, die in deeltijd voor u klaar staan, op volgorde van anciënniteit: Lucienne, Kim, Mariette en Marjan. De baas is heden 65 maar hij werkt nog steeds met plezier. Stoppen doet hij voorlopig niet. Hij ziet wel. m V J ft J TOfm De kapperszaak en het sigaren- en sigarettenmagazijn van Niek Venneker. Op de foto rechts kapper Niek Venneker en links Klaas Koobe zijn assistent De kapsalon van Sieb Laan Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 AGAZI.IIN KAPPE.R 't Kappershuis Groet Y£5gxo'i^*^f- Vroeger stond op deze plek het armenhuis van Groet. Dit is in de vroege dertiger jaren gesloopt. Zeker geen armen meer. De vader van de dirigent Klaas Venneker, Niek Venneker, die tevoren ook al kapper in Catrijp was, heeft op de plaats van het armenhuis, hij wilde zeker groter gaan wonen, het huidige bestaande gebouw gesticht en heeft zijn dames- en herenkapsalon op die plek voortgezet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 108