SUcct OitMism !i Naast de winkel was er dan nog de kleermakerij, Jan zijn vak. Het ambacht ging van vader op zoon want ook Jan's zoon Johan (Jaap) leerde het kleermakersvak van zijn vader. Toen Jaap in 1938 trouwde met Riet Louter, de zuster van Piet Louter de schilder in Catrijp, gingen de ouders in een huis, Pomona genaamd, aan de Duinweg wonen. Dit huis was kort daarvoor eigendom geworden van tandtechnicus van Beers die gratis onderdak aan de Louters verschafte in ruil voor een dag openstelling voor patiënten. In 1942 namen Jaap en Riet de winkel en kleermakerij over. Eigenlijk wilde Jaap de muziek in maar dat is er toch niet van gekomen. Wel zong hij best wel verdienstelijk in diverse koren. In de familie kon er zelfs een "Krimpenkoor" gevormd worden omdat broers en zusters, soms ondersteund door de koude kant, bijna allen verdienstelijk zongen. Hij oefende het vak van kleermaker uit tot zijn dood in 1986. Hij was toen zeventig jaar. Zijn weduwe heeft de zaak nog heel kort voortge zet voordat ze ermee stopte. Van alle Krimpen die in Schoorl woonden is er nu slechts één overgebleven. De rest is uitgewaaierd. Momenteel is in het pand geen winkel meer gevestigd. m De winkel in manufacturen omstreeks 1920 De huidige bestemming van ooit de zaak van Krimp, nu woonhuis Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 m jfi 1U i y Krimp, in manufacturen Heereweg 187 Catrijp Cornelis Kaazenbrood was de eerste eigenaar van het pand Heereweg 187. Johan Mattheus Krimp (Jan) kocht de zaak in 1915 en vestigde er een winkel in manufacturen. Tegenwoordig zou het zo niet meer zeggen. Nu hoor je eerder een pakkende naam die niet direct aan de verkopende waar is te relateren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 105