Een veertigtal jaren hebben Aad Abbo en zijn vrouw Nan, zijn steun en toeverlaat, in de zaak gewerkt. Vooral in de tachtiger jaren was het hard werken toen de zaak niet zo goed liep. Toen Nan zei dat ze eigenlijk wel wilde stoppen, vond ook Aad het wel genoeg. Er waren geen opvolgers in de zaak al hielp een zoon wel eens met het vervoer van zware huishoudelijke producten. Eind negentiger jaren viel het doek. Aad Abbo en Nan verhuisden naar Schoorl en gingen aan de Eaanweg wonen. Hun pand hebben zij verkocht aan Jan Neuteboom en zijn vrouw Anne. Jan is inmiddels overleden. Anne drijft daar nog steeds een winkel onder de naam Anne's Art Craft Gallery. Anne's Art Craft Gallery, ooit Abbo, in 2013 Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 104