irt If alm irut SUÏcfi /£S0Xd^)rJf. tf&'ptghi. Qisdem Abbo kocht in 1958 grond van Piet van Duin, die bij het Hargergat woonde, en bouwde op het adres Heereweg 182 een woonhuis, winkelpand en werkplaats. Dit was het startmoment van zijn winkel in elektra. i mi Twee maal heeft hij de zaak verbouwd I li ij 11 ELEC TEA bCWOORL Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2013 De winkel van Abbo HEEREWEG 182 - 1871 EN SCHOORL - TELEF. 02209-1628 Bank: Rabobank - Bergen-Schoorl - Rekeningnr. 14.69.00.251 Giro van de bank 51,10.36-Kamer van Koophandel nr. 10673 INSTALLATIEBUREAU PEN ERKEND fey yy Abbo He ere weg 182 Catrijp De ondernemer Aad Abbo dreef op het adres Heereweg 147 een installatiebureau waar je ook voor huishoudelijke artikelen als koelkasten en wasmachines e.d. terecht kon. Daarvoor had de heer Haring daar een zaak gehad. Abbo mocht van de heer Haring, zonder daarvoor huur te hoeven betalen, het pand van Haring gebruiken voor zijn installatiebureau, als beloning voor de hand- en spandiensten die hij Haring had bewezen. Nadat Haring overleed, erfde Abbo het pand van hem. n A.G.ABBO

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 103