^2^2 cc Uit Schoorl weggevoerde Joodse medeburgers %- X Srrs/T JL7 ^oj cgarfKcijtijhi "Onze Joodse dorpsgenoten werden op 22 april 1942 op last van de Duitsers naar Amsterdam gebracht. Geen hunner keerde terug"1. Deze zinnen uit 1967 waren lange tijd het enige wat verwees naar het lot van Schoorlse Joden. SA re Af mp&n 7 _AJ c Abdi/c Oi&dam T' *9» r 1, hTn%ymme^/ Dc vraag is wie die Joodse medeburgers waren. En zo het is dat niemand naar Schoorl terugkeerde of er onder de weggevoerden nog overlevenden waren. Dankzij het Joods Digitaal monument hebben we daar meer zicht op gekregen en we besloten wat verder te zoeken. Daarbij bevonden we ook dat er een aantal Joodse ingezetenen gedurende de oorlog in Schoorl zijn blijven wonen. Je zou ze legale onderduikers kunnen noemen. Over hen gaat dit artikel niet. Digitaal monument Het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland2, verder af te korten met DMJ, geeft ons voor Schoorl twee treffers. We noemen ze bij naam. Philip Mok, geboren te Haarlem op 20 augustus 1920 en omgebracht te Sobibor op 9 juli 1943. Laatst wonende aan de Poelcnburgerlaan D 43, thans Duinweg 125 in de buurtschap Aagtdorp te Schoorl. En Louis de Kadt, geboren te Rotterdam 13 mei 1913 cn zijn echtgenote Sonja Rita de Kadt-Swaab, gebo ren te Amsterdam op 8 oktober 1919, beide omgebracht op 10 augustus 1942 te Auschwitz. Laatst wonende aan de Bosch - mansweg C 265, thans nummer 11 te Schoorl. Op het monument staat dat hun twee kinderen in maart 1942 nog thuis woonden en de oorlog overleefd hebben. Althans, de namen van de kin deren zijn niet teruggevonden op lijsten van overlevenden en ze zijn ook niet met zekerheid terug te vinden in In Mcmorianv. Daarom zijn ze in het monument als "overlevend' aangeduid en is hun naam niet vermeld. In het onlangs verschenen overzicht van de 17.964 gedeporteerde cn vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen hebben we ze ook niet aangetroffen'. Philip Mok De familienaam Mok is veel voorkomend en verwarring kan snel ontstaan. Van de joodse genealogische vereniging Akevoth betrekken we de volgende gegevens. Uit het huwelijk op 29 oktober 1913 te Haarlem tussen de koop man Salomon Mok (geboren 13 september 1883 te Haarlem) en Saartjc Esther Mok (geboren 12 mei 1883 te Haarlem) zijn twee kinderen geboren. Een dochter Gezina Mok op 16 oktober 1916 te Haarlem en overleden in kibboets Ramat Hakovetch in Israel. Hun tweede kind was zoon Philip. Moeder Saartje Esther Mok was op haar beurt dc dochter van Philip Mok en Paulina Mok. Er zijn meer en bekende naam genoten van Philip Mok. Bij het zoeken kan men stuitten op de vertegenwoordiger Philip Mok die tot tweemaal toe ongewild toeschouwer was van razzia's in Amsterdam waarbij het de opzet was hem ook op te pakken. De eerste razzia was die van 22 en 23 februari 1941 waarbij 425 jonge Joodse jongens werden opgepakt en naar Kamp Schoorl overgebracht. Deze razzia was een van de aanleidingen tot de februari staking. Philip Mok van Schoorl was echter een eenvou dige jongen waarover tot nu toe niet meer valt te vinden dan dat hij landarbeider was. Wem o Choct* r*MJ Deze foto uit 1941 is genomen van de Damweg oostzijde met links de voormalige schuur van brandstoffen- handel G. Selhorst. Op deze plek is nu een parkeerterreintje. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 6