nf ca h in IJoJmr t Abdije Qi&dom ■mmcfJ/ Hongaarse cavalerie (in dc eerste wereldoorlog). Met de verzorging in Schoorl hadden ze het getroffen mede door de uitstekende leiding van het echtpaar Stoffel. Het tehuis was achteraf toch minder geschikt gebleken voor deze groep. In Schoorl viel vooral in de wintermaanden niet veel voor deze Russen te beleven. Ook de taalbarrière zorgde er voor dat ze weinig tot geen contact met de plaatselijke bevolking hadden. Ondanks dat ze een Nederlands paspoort bezaten trad niemand uit de groep en gezamenlijk vertrokken ze vanuit Schoorl naar Den Haag. Hierna kreeg het tehuis de functie van doops gezind kindertehuis. Kinderen uit dit tehuis liepen jaren op de plaatselijke scholen te Schoorl of Groet. Lange Voorhout 78 In 1958 werd er door bemiddeling van prinses Wilhelmina naar een ander tehuis voor deze groep en andere in ons land aanwezige bejaarde alleenstaande Oost- Kuropese vluchtelingen gezocht. De prinses bood toen aan het vlakbij haar werkpaleis, Lange Voorhout 74, gelegen huis, op nr. 78, als tehuis te bestem men. Dit huis was tijdens haar koningschap bestemd voor haar bedienend personeel. Het huis werd voorheen Huize Voorhout genoemd. Na 1958 sprak men al gauw van het Russen huis. Na zeven jaar Schoorl verhuisde de Russische groep naar Den 1 laag, waar ze dus in een geheel andere omgeving terecht kwamen. Hier sleten ze nu hun laatste levens jaren samen met lotgenoten, niet alleen afkomstig uit het oude Rusland maar ook uit Hongarije en Tsjecho-Slowakije. Enkele Russen onder hen gaven Russische spreekvaardigheid waar ook de Militaire Inlichtin gen Dienst gebruik van maakte. Het toeval wil dat schuin aan de overkant van het Russen hu is, in Hotel des Indes, Tsaar Nicolaas II nog zijn hoofd ten ruste heeft gelegd. Begrafenissen Russen van deze groep welke tussen 1951 en 1958 in Schoorl zijn overleden werden begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Molenweg te Schoorl. Ook Russen uit de Schoorlse groep, welke inmiddels in Den Haag woonde en daar kwamen te overlijden, werden te Schoorl begraven. Ieder kreeg een eigen graf voorzien van een orthodox kruis gemaakt van hout. Deze begrafenis vond altijd plaats naar Russisch gebruik. Hiervoor kwam speciaal een priester over uit een van de twee Brusselse parochies of uit de Russisch-orthodoxe parochie uit Den Haag. Onder het grasveld voor het tegenwoordige grote kruis zijn deze Russen begraven. Naast de Russen is ook het beheerdersechtpaar Stoffel, indertijd ook wonende in Den Haag, begraven. Ook hun dochter S.A. Farenhorst- Stoffel, die in Schoorl woonde, is hier begraven. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2013 Herdenkingsbijkomst met links zittend Iwan Lupenko, 4e van links Wolodymii llliuk en de dame rechts is Zinaida M. Sytenko-Voropajeva.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 26