T.<r, ^af*- X&JI/ftH aye Oi&dom éfld/rW'- 2—7 >°/V In 1912 ging dit bedrijf failliet. Rond die tijd had hij zijn latere vrouw in Rusland ontmoet. In 1914 schreef hij naar familie in Nederland dat hij ter ere van een onthulling van een standbeeld voor Peter de Grote deel had genomen aan een zeilwedstrijd welke hij ook nog eens won. Stoffel en zijn vrouw maakte de eerste wereldoorlog in Rusland mee. In de herfst van het voorlaatste oorlogsjaar van de tweede wereldoorlog verbleven ze in Duitsland, nadat ze voor de Russen gevlucht waren uit Litouwen. Door de vele bombar dementen daar verhuisden ze in 1945 naar Amsterdam. Om aan de kost te komen gaf hij Russische les wat hij later in Schoorl kon voortzetten. Sommige kinderen uit de buurt van het tehuis (nu ook alweer 60 jaar ouder) kunnen zich dit nog wel herinneren. Ze kregen in Schoorl ook Russische les van hem. In Schoorl heeft deze groep zeven jaar gewoond. Verblijf in Schoorl In het voor- en najaar en gedurende de zomermaanden konden ze veel in de tuin werken of wandelen in de bosrijke omgeving. Ze spraken hoofdza kelijk Russisch, lazen Russische kranten afkomstig uit Amerika en luisterden veel naar de radio en bleven zo toch nog op de hoogte hoe het verder in hun geboorteland ging. Een van hen was Andrej Drechtereff, vroeger grootgrondbezitter in de buurt van Charkov en een van de weinige die Duits sprak en daardoor al gauw met de buiten wereld contact had. Wolodymir Iliuk kweekte bloemen in de tuin van het tehuis. Voorheen was hij kapitein geweest bij de toenmalige Oostenrijks- Cultuur historische Verenicing Scoroni.o mf.i 2013 18 november 1950: in de keuken staan in het midden Iwan Lupenko en rechts Alexander Stepanov. Zestiger jaren: muziek maken op de Lange Voorhout 78. Achter de piano Zinaida Sytenko. In de achterste rij, de 4e en 5e van rechts (voor de kast dus) het echtpaar Stoffel-Barnehl.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 25