mme Praalwagen landen ook in onze omgeving gevierd en wel in Camperduin en Groet. Op 2 september 1913, dus twee dagen na Koningin nedag, werd het onafhankelijk- heidsfeest gevierd te Groet, 's Morgens vroeg, om ongeveer half negen, zou "de prins" met een torpedoboot vanaf Den Hel der voor Camperduin aankomen en met een marinesloep landen. De matrozen, die met het landen vanuit zee niet erg op de hoogte waren, hadden voor de branding het anker uitgeworpen en lieten de marinesloep langs een lijn afzakken totdat zij het eind van de lijn hadden. De sloep was toen juist midden in de branding in plaats van aan het strand. Zij raakten daardoor de macht over dc sloep kwijt waardoor deze omsloeg zodat de prins met zijn gevolg met een nat pak het strand bereikte. Verdere ongelukken zijn er volgens de Schager Courant, die de volgende dag dit voorval beschreef, gelukkig niet voor gevallen, alleen de boot werd geheel stukgeslagen. Van dit herdenkingsfeest zijn indertijd verschillende foto's gemaakt. Als de eerste wereldoorlog die nog geen jaar hierna uitbrak een ander verloop had gekregen was het misschien bij dit 100 jarig onafhankelijkheidfeest gebleven. Ondertussen is er nu, anno 2013, vanuit dc regering een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk samengesteld. Dit jaar zal er overal in den lande veel aandacht aan de 200-jarige onafhankelijkheid van ons land geschonken worden doormiddel van festiviteiten, exposities, herdenkingsboeken en speciale websites. Bronvermelding Fehrmann, C.N. Onze vloot in de Franse tijd (1969) Schama, Simon Patriotten en bevrijders (1989) Schager Courant van 3 september 1913 Verschillende Marinebladen Website www.scheveningen1813-2013.nl Wil Janssen De foto's zijn door de auteur aangeleverd. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2013 | | pagina 13