en abt Adalardus, als belang hebbenden, waren er natuurlijk bij. Eilger kreeg landerijen bij Schermer en Beemster van de abdij in ruil voor grond bij Alkmaar en Hargen. Dat laatste zou nog lang bekend staan als Eilighcrs venne. Ook namen als Azinger Oert, Asinge Quat- venne en Smedinger hinc lant wijzen op een middeleeuwse oorsprong. Piet Glas januari 2008 Nawoord De Pettemer- en Hargerpolder is in combinatie met de vele geschreven bronnen die bewaard zijn gebleven en in combinatie met (nog meer) archeologisch onderzoek van hoog cultuurhistorisch belang. Steeds meer vragen blijken opgelost te kunnen worden door intensieve speurders. Naast het punt dat hier het Christendom in Holland startte, zijn hier ook uiteindelijk de eerste droogleggingen in Nederland begonnen. Toen de toenmalige noordkust van de provincie afgesloten was kon men de technieken verder ont wikkelen voor de vele binnen meren achter de duinenrij. En, zoals wij weten is Nederland door zijn droogmakerijtechniek zo welvarend geworden als het nu is. De boodschap is dus: "Handen af van de Pettemer- en Harger polder!" 1) Schermer A. 1985,, Mens en bodem achter de Hondsbossche en duinen. Vijfde uitgave van "Vrienden van de Hondsbossche" 2) Hof J.1973. De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573. Hollandse Studiën 5. 's Gravenhage 1973 3) Siewertsen W. 1997. Het landver- lies van de Pettemer- en Hargerpolder vanaf 1300 na Chr. (niet gepubliceerd) 4) De meeste lijsten zijn gepubliceerd op de website "familie archief llpelaan", waarop o.a. de letterlijke interpretaties van Koch, Blok en Gysseling zijn opgenomen. 5) Zeiler F.D. 1989.De heerlijkheid Petten en Nolmerban, Uit: Petten Stiefkind van de zee, red. P. Glas e.a. 6) Berkum A.H. van 1993 De vijf Hollandse kerken van Sint Willibrord, Uit: Egmond tussen Kerk en wereld. Egmondse Studiën 2, red. G.N.M. Vis e.a. 7) Siewertsen W. 2002. Waar lag in de vroege Middeleeuwen het kerkelijk centrum van Kennemerland? Zijper Historie Bladen 20ste jaargang No. 2. 8) Siewertsen W. 1996. Heerkoggen, Zijper Historie Bladen 14de jaargang No. 4. 9) Siewertsen W. 2002, Eilighers venne, Zijper Historie Bladen 20ste jaargang No. 1. De afbeeldingen zijn afkomstig van de schrijver van dit artikel. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 200s

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 9