Si CC 7s* t Si4rcA Abdijc Oi&dom ^rn\j-Ym mc r/ f- ^icr/"4^S toen aangeduid als Wester hof ven ne genomt Eilighers venne. De bevolking noemde het perceel kennelijk naar oud gebruik Eilighers venne. in 1371 vermeld de abdij in haar manu alen de naam Westervenne, dus moet de naam van vóór die tijd stammen. Dat klopt ook want een oorkonde uit 1120 laat zien hoe dit land in handen komt van de abdij. Graaf Floris 11 zelf riep de belangrijke mannen uit Kennemerland bijeen om een grondruil te bevestigen. Eilger Eilighers venne 9) over het Grote Hondsbosch. Dit terwijl de deel kavels inmiddels al honderd jaar nieuwe namen hadden. Eén van die namen was de Overloop. Hiernaar is de brug in de nieuwbouwwijk Nolmerban te Petten vernoemd. Ook de straatnamen Wester- delle, Vliewint, Wilbertsdel en Coppersdelle vinden hun oorsprong in de Pettemerpolder (alias Nolmerban). (zie fig. 4). In figuur 2, de kaart van Spruytenburgh uit 1730 is hetzelfde kaveltje als hiernaast aangeduid met een pijl. Het ligt net ten noorden van Cam perduin en links van de weg Ca mperdu in-Pet ten. Vanwege zijn eigenaardige vorm en daarmee zijn her kenbaarheid, is dit een mooi voorbeeld van een kavel dat al duizend jaar bestaat. In 1568 was het perceel nog eigendom van de abdij en werd A.iwt Cultuur-historische Vereniging Scoronlo december 2008 Figuur 3 Eilighers Venne of Westerhofvenne Figuur 4 Fragment van een reconstructiekaart (1571) van Siewertsen met 't Groote Hondsbosch, het donkere deel van de kavels zijn abdijbezit. Van Petten dat Hontbosch heet resteert slechts het Suyderkruis, dat de plaats van de voormalige kerk en kerkhof aangeeft. Wvlll» UI» Lvfck-'.i. 6 IS 't <3r®ö*c Cl.ü d-W-S» KmAiWm'V cf (✓.jeld.MO

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 8