SIArcA Oisa om mme 7v. Voor u ligt nummer 33 in de reeks van periodieken van Scoronlo. Het heeft wel even geduurd maar daar was zo zijn reden voor. Een goed gevuld nummer wederom met weer een divers aanbod. Dat is ook het streven van de redactie. Wij noemen kort de artikelen die nu in ons blad staan: Een interview met de veelzij dige 88 jaar oude heer Kootstra afgenomen door Gerard Kramer. Dan een bespreking van het grote boekwerk Oude woonste den in Schoor! van Joop en Tini Muelink. Bauwe van Dijk beschrijft de geschiedenis van Joodse vluch telingen die, in de periode voor 1940, ook in Schoorl terecht kwamen. Het betreft een eerste deel. Een vervolg zal in een volgend nummer verschijnen. Rijke stinkers. Rense Royaards beschrijft op prachtige wijze een stukje vooroorlogse Schoorlse geschiedenis. Een zeer omvangrijk werk leverde de heer Glas over de Harger- en Pettemerpolder. In zijn artikel breekt hij een lans voor het behoud van deze polders. "Handen af van de Harger- en Pettermerpolder", zegt hij. Nog steeds herkennen we landschapselementen die er ook al waren in de Middeleeu wen! In deze roerige tijden een gloedvol betoog voor behoud van dit mooie landschap. En dan iets heel anders. Met behoorlijk wat spijt heeft ons team afscheid moeten nemen van twee redactieleden. Bauwe van Dijk, al weer heel wat jaren geleden bestuurslid geworden. Toen van be stuurslid naar de redactie van Scoronlo. In 1998, nu tien jaar terug, ging hij na het overlijden van Siem Leegwater, die toen alleen de redactie vormde, een redactiecommissie opzetten. Bauwe formeerde toen een geheel nieuw team dat al snel, naast hem zelf, uit Carrie Laan, Henk Boekei en Rob Boer be stond. Nummer 19, uitgekomen in 1999, was het eerste nummer dat deze redactie maakte. Ongeveer in de tijd dat Carrie opstapte nam Nic Out zitting in de commissie. We schrijven nu 2003. Nic gaf een aparte invulling aan dit werk wat zich uitte in historisch goed onderbouwde artikelen. Ze waren altijd heel interessant maar ook heel leerzaam. Ik noem als voorbeelden Schoorl krijgt moderne voorzieningen en Schoorl onder burgemeester Gutker. Nic had, mede door zijn achtergrond, een grote kennis van geschiedenis wat uiteraard zeer waardevol is voor een cultuurhistorisch blad. Bauwe was heel veelzijdig waardoor van zijn hand een breed scala van artikelen ontstond waarvan we in willekeurige volgorde noemen: Schilfers, dan de artike lenreeks over verenigingen of stichtingen die grotendeels van zijn hand of door zijn initiatie ven kwamen en verder deed hij diverse interviews zoals te noemen Huize Marieke en haar bewoners aan de Laanweg. Bauwe beschreef de situatie die toen (2004) nog haast tastbaar leek en die nu een paar jaar later, na een verbouwing, van het pension niet meer vergelijk baar is. Het huis heet nu Lume. Naar de laatste bewoonster. Hoogtepunt van de laatste tien jaren was toch wel de samenstelling van het Brandweernummer in 2000. Dit nummer werd gemaakt in het jaar van opheffing van de zelfstandige Schoorlse Brandweer. Het verleden was opgeslagen in de hoofden van veel (oud)brandweerlieden en natuurlijk in het archief van het Regionaal Archief in Alkmaar. De combinatie hiervan werd opgeschreven in dit thema nummer. Helaas is er een einde gekomen aan deze redactionele samen werking. Het moge duidelijk zijn dat de nu sterk geredu ceerde redactie van Scoronlo weer enige versterking kan gebruiken. Wij nodigen u uit. We wensen u veel leesplezier. Van de redactie Cultuur-historische Verenicinc Scoronlo december 2008

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 2