Dat wou ik Dat ik bijna 73 jaar geleden in Camperduin geboren ben, kan ik nu weer zonder schroom vertellen. Niet dat ik prat ga op die leeftijd, ik ben nog maar een broekie in De Sanderij, maar wel dat straks Camperduin weer letterlijk de kop opsteekt. En niet alleen Camperduin, ook Catrijp, Wimmenum, Aagtdorp, Har gen en nog een aantal wijken en buurtschappen in onze ge meente Bergen. Drie weken te rug schreef ik al uitgebreid over deze miskleun van het college door deze toch zo be langrijke, zelfs historische naamborden, van de kaart te vegen. Onvoorstelbaar en on vergeeflijk. Maar de borden zullen op korte termijn in ere worden hersteld. Met dank, en ik mag gerust zeggen, namens de hele bevolking, aan de frac tie Gemeentebelangen BES. Tijdens het vragenuurtje voor afgaande aan de raadsvergade ring sprak Herman Schiering van een identiteitsverlies van de kernen en buurtschappen door het verwijderen van de borden. Hij noemde het in strijd met de uitgangspunten van de fusie. Volgens Schiering mag je je zelfs afvragen of het fenomeen Wijkgericht Werken nog wel zin heeft. Hoe kun je bij voorbeeld als wijkvereni- ging Aagtdorp nog fatsoenlijk functioneren zonder herken baarheid? Dit kan door de plaatselijke bevolking als kwetsend worden ervaren. Burgers willen door de over heid graag serieus worden ge nomen. En dat vindt ook wet houder Jan Stam. De portefeuillehouder antwoord de dat een vorig college de op dracht had gegeven om de naamborden te verwijderen De film wordt echter binnen kort teruggedraaid. Top! JOUKE n - Qij. 10 Uit "De Duinstreek" 4 oktober 2006. louke Minkema.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2008 | | pagina 21