I X 7 il ^1c£4^l- c' <<M --A Cf*. it/ £.nsZ: fc*- s» 1 sleertcena 'er. n«j ibdijc Qi&dorr rnnJ.ymm u £Lt— *2 z Az^^s-r*- C^yAs-nsvêtyt Azrm^ty't S*^ 0^**^ ^//In c^/€ï*. W yd' 'd-nsZ, .j: -* ét*. X Ja,*-- S? Sx.-.-r^- cüe- e-As S'„„./"L^ (^ScS-Ae.^ -zS^.*/ *~S<S*-S-0. /- s/. s^r-cri /Az fc *-+*>£* yLf^^sAa^/^fl ^/u^ct-sAs//Az y ^~&st yjy*> y#* r?xs. s/a* y«w s/£e*~y. Cultuur historische Vereniging Scoronlo december 2007 £*S-~ y/e- S^ZsX,:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 5