Van de bestuurstafel >êt\ dire ■4 r - A O IM '-V S.i/«11 - De tentoonstelling over de papiermolen van Schoorl is op 31 maart voor het laatst geweest. We zijn de heer Henk Jtpso,iStapel heel erkentelijk voor zijn coaching bij de voorbereidingen TCfTi van de tentoonstelling. Eind Ifljl september 2007 geeft de heer Stapel een lezing voor de ver- -»« Cj'-V\ eniging. We hebben een nieuw kan didaatsbestuurslid. Het is mevrouw Hetty Keessen uit Schoorl. We nodigen u uit op de jaarvergadering van 15 mei in de Blinkerd te komen stemmen! Rv -'A.'rnCi j - Heel verrijkend en zeer aan vullend op de doelstellingen die ah ymfne onze vereniging heeft, waren y». de drie lezingen die de heer C Alphons Leysen gegeven heeft de afgelopen maanden. Op drie verschillende locaties passend bij het thema van de betreffen de avond, heeft hij ons weer van alles op historisch gebied laten zien. Heel merkbaar was de samenwerking met Joop en Tini Muelink! We worden steeds nieuwsgieriger naar hun boek dat eerdaags verschijnt! - Op 15 mei komt Joop Muelink bij ons vertellen over de moti vatie voor het uitgeven van zijn boek samen met zijn vrouw Tini en Alphons Leysen. En dan blijkt ook duidelijk hoeveel werkzaamheden er verricht moesten worden voordat het boek verschijnen kon. - De laatst gehouden lezing, in maart, die over zilver ging en gegeven werd door de heer Harold Bos was een groot succes. Ela Hulshoff Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 4