Zcr* bo irtti em AW LITERATUUROPGAVEN De geschiedenis van Warmenhuizen A. Mekken De school in Limmen in 1840. In Holland rond 1840. Warmenhuizen zoals het was Dirk Pronk, Piet Mosch, Kees-Jan Rozendaal Warmenhuizen, meer dan vier eeuwen water- en veldnamen, uitgegeven door de Stg. COOG UIT HET ARCHIEF HEB IK BESTUDEERD Bevolkingsregisters, burgerlijke stand, DTB's, kerkeraads-, attestatie- en lid matenboeken Lijst van de verpondingen, registers van belastingbetalers, registers van landei genaren en registers van huizen Notarisaktes uit Warmenhuizen en Terschelling Testament van Arie Joostensz. Mink en Cornelia van Poederooijen uit Werkendam. NOTEN - De Herenweg heet nu Dorpsstraat, maar de Dorpsstraat is langer dan de Herenweg was. Waar vroeger de Oostwal begon, bij de Piksteeg, maakt de Dorpsstraat nu een scherpe bocht. - Aanzeggen is rondgaan, b.v. om een vergadering aan te kondigen of een overlijden bekend te maken Truus de Vries Deel van de brief die Pieter Mink (I) schreef naar aanleiding van de geboorte van zijn dochter Maartje (11.6) op 6 juni 1805 Stukje uit de krant van juli 1935 t.g.v. het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Mink - de Waal SCHOORLDAM. Gisteren was het hier feest; nog wel een gouden, huwelijksfeest. Het echtpaar Joost Mink en. M. Mink—de Waal Herdacht onder groote belangstelling den dag. waar op ze voor 50 iaar gezamenlijk hun levensweg begon nen zijn. De buren in wijden ltring hpdden dit niet verge ten. ook de familie en kennissen niet. En avonds, de goede gewoonte bil zulke gele genheden getrouw, bracht Schoorl's Fanfarecorps de oudjes een serenade, terwijl zich achter de mu zikanten een file zomergasten en plaatsgenooten. -had geschaard. .Met ©en geestige toespraak gaf een der zomergas ten uiting van de waardeering welke vele voor de oude luitjes hebben., vooral door het, feit, dat de oude .Toost de rechterhand is van de liefhebberij- visschers. En het bleef niet. alleen bij woorden, een couvert „niet'inhoud" bezegelde het gesprokéne. Onder- do tonen van de vroolijke muziek yverC"" gedanst. In een wijden kring bevond zich het gou den paar voor hef eenvoudig huisje-op den Rijks weg, en, men begrijpt, heel Schoorldam was op dö been. Zelfs was deze bijzondere drukte remmend voor het op dezen weg zoo drukke" verkeer. Menig© auto stopte even. brengende als het ware een groet, aan het oud_e,, doch npg zoo krasse echtpaar. Zulk oen beiubeimg zal Joost en Mietje nog wel Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 16