W Sp w- - -ÏC /We /b +8crg mnëm Sg* /V -a j'ri If alm* (■Li. 'utii M StdetLtendat -— o - - kj_ efom Kc*jIrgtH t Abdt/e t Ui/uLatn mme»'/ het huis van schippersknecht Maarten Vriendjes, vermoedelijk een collega van Reijer. Het kind was na de dood van zijn moeder, daar tijdelijk ondergebracht. Kinderen uit het 2e huwelijk: 111.14 Meinsje, geboren Warmenhuizen 24-7-1863 huis nr. 49, overleden Warmenhuizen 16-8-1863 nr. 49. 111.15 Joost, geboren Warmenhuizen 15-7-1864 huis nr. 49, overleden Warmenhuizen 21-7-1928. 111.16 Reijer, geboren Warmenhuizen 11-11-1865 huis nr. 49, overleden Warmenhuizen 1-4-1867. ni.17 Jantje, geboren Warmenhuizen 12-4-1867 huis nr. 49, overleden Warmenhuizen 7-5-1867. 111.18 Jantje, geboren Warmenhuizen 24-6-1868 huis nr. 49, overleden Warmenhuizen 30-6-1939. 111.19 Reijer, geboren Warmenhuizen 5-9-1869 nr. 49, overl. Warmenhuizen 28-7-1945, koster/doodgraver. 111.20 Meinsje, geboren Warmenhuizen 19-9-1871 huis nr. 60, overleden Warmenhuizen 10-6-1944. 111.21 Trijntje, geboren Warmenhuizen 28-10-1872 huis nr. 60, overleden Alkmaar 28-7-1951. 111.22 Grietje, geboren Warmenhuizen 5-1-1876 huis nr. 60, overleden Warmenhuizen 26-3-1880 huis wijk D nr. 70, aan de Oudewal. III.7 Joost, zoon van Arie, koopman, trouwde Warmenhuizen 26-7-1885 Maria Elisabeth de Waal, zonder beroep, geboren Zuid-Scharwoude 16-1-1863, overleden Schoorl 10-11-1950. Eerst woonde hij in Warmenhuizen in wijk B nr. 31, richting Oostwal. Op 25 maart 1912 vertrok hij naar Bergen en kwam weer terug. Op 18 april 1913 verhuisde hij naar Schoorldam en woonde op Kanaalweg E59, aan de kant van Schoorl. Hij overleed tijdens het begin van de oorlog. Op 12-4-1943 verhuisde zijn weduwe naar de overkant van het kanaal, naar Kanaalkade 1, aan de kant van Warmenhuizen. Na de oorlog, op 26-10-1945, verhuisden zij en haar zoon Johan Frederik (IV.10) weer naar Kanaalweg E59, later nr. 36. Kinderen uit dit huwelijk: IV. 9 Arie, geboren Warmenhuizen 9-6-1886 huis wijk B nr. 31, overleden Warmenhuizen 15-8-1895. IV.10 Johan Frederik, geboren Warmenhuizen 5-8-1887 huis wijk B nr. 31, overleden Schoorl 25-8-1966. Beroep los werkman. Johan woonde tijdens de oorlog in Amsterdam, maar op 21-10-1945 ging hij weer bij zijn moeder in Schoorldam wonen, op Rijksstraatweg nr. E59. Na haar dood trouwde hij op 8-11-1951 te Schoorl met de weduwe Anna Maria Glas, geboren Haarlem 1-10-1896, overleden Hulst 29-1-1980. Ze hadden geen kinderen. IV.ll Pieter, geboren Warmenhuizen 17-9-1889, overleden Amsterdam 13-8-1969. Pieter was werkzaam op de pont die over het IJ voer. Zijn vrouw Gerdina van Driest kwam uit de Jordaan en had niets met Schoorl. Toen zij overleden was kwam Pieter weer regelmatig terug naar Schoorl. Uit dit huwelijk twee kinderen. rv.12 Trijntje, geboren Warmenhuizen 26-3-1891 wijk B nr. 31, overleden Bergen 4-9-1979. Zij woonde in Schoorl. Ze trouwde in Schoorl 17-7-1913 Hagger Duinmeijer, geboren Egmond Binnen 4-3-1887, over leden Alkmaar 15-2-1979. Ze woonden in Schoorldam op Kanaalkade 1, aan de oostkant, de kant van Warmenhuizen, waar hun moeder tijdens de oorlog ook had gewoond. Ze kregen vier zonen en drie dochters. IV.13 Grietje, geboren Warmenhuizen 15-7-1893, overleden Alkmaar 16-12-1974. IV.14 Joost, geboren Warmenhuizen 16-4-1895 huis wijk B nr. 31, overleden Amsterdam 1978. IV.15 Meinsje, geboren Warmenhuizen 15-5-1901, overleden Alkmaar 5-6-1979. Zij woonde in Schoorl. Zij trouwde te Schoorl 5-5-1920 met Jacobus Duinmeijer (broer van eerdergenoemde Hagger) geboren Egmond Binnen op 19-11-1980 en overleden Schoorl 30-9-1969. Ze kregen een zoon Comelis, geboren Schoorl 2-1-1934. III.10 Pieter, zoon van Reijer, arbeider, boerenwerkman en slager, trouwde St. Maarten 1-2-1880 Neeltje Boonacker, zonder beroep, geboren Zijpe 31-7-1853, overleden Zaandam 6-3-1944. Vlak na hun huwelijk hebben ze een jaar in Schoorldam gewoond, aan de kant van Schoorl. Ze woonden op Kanaalweg nr. 186a, in een klein wit huisje tegenover de brug. Daar werd een dochtertje geboren. Toen Piet was overleden, verdiende Neeltje de kost met een snoepwinkeltje aan de Oostwal. Tijdens het begin van de oorlog, van 1940-1941, ging Neeltje opnieuw in Schoorl wonen, op Herenweg nr. C56. Kinderen uit dit huwelijk: IV.17 Trijntje, geboren Schoorldam 5-1-1881 IV.18 Jansje, geboren Sint Maarten 20-10-1884, overleden Zaandam 27-8-1947. Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 15