Korte genealogie van de familie Mink in Schoorl §?cir/e\ ■SC4et*A Cr^dap^ ~py^ +Berg Jfeyirgi* AUdije Oisdem mm c ■nj/i ~M H®80' In dit artikel van Truus de Vries wordt een deelgenealogie van de familie Mink gepresenteerd. De familie had haar oorsprong in Werkendam in Noord-Brabant. Veel nazaten kwamen via Terschelling naar Warmenhuizen en daarna ook in Schoorl terecht. De schrijfster heeft om de leesbaarheid te vergroten een Romeinse(volg)nummering aangebracht. Deze geeft het generatienummer aan te beginnen met nr I: Pieter Mink. De schrijfster haar vader was een Mink. Er worden in het telefoonboek van Schoorl zeven Minken genoemd. Er wonen er echter meer, maar dan niet meer onder de naam Mink. Scoronlo secre taris Anton Hendrik de Vries is daar één van. De stamvader van deze Minken was Pieter Ariesz. Mink. Twee eeuwen geleden, op 15 februari Op de foto van het Baanhuis komen drie Minken voor. De vierde van links is Reijer Mink, zoon van Klaas Mink (III.12). Van Jan Mink (zoon van Simon, III.9) is niet zeker waar op de foto hij staat en Hendrik Mink staat iets rechts van het midden met de handen in de zakken en met een colbertje aan 1792, kwam hij naar Warmenhuizen. Overigens, voor de volledigheid moet ik ver melden dat er voor 1780 al een Mink in Langedijk woonde. Hoe onze stamvader Piet Mink naar Warmenhuizen kwam Piet Mink is in Noord-Brabant geboren, aan de rivier de Merwede, aan de rand van de Biesbosch, een streek waar veel dijkenbouwers woonden. Zijn vader, Arie Joostsz. (de) Mink, was dijkgraaf en woonde aan de haven in Werkendam. Zijn moe der heette Cornelia Pietersdr. van Poederooijen, kortweg van Prooijen. Dijkenbouwers uit Werkendam waren gewild in Terschelling. Daarom verhuisden tussen 1775 en 1778 de ouders van Piet naar West-Terschelling. De volwas sen of bijna volwassen half broers gingen mee. Het huis in Werkendam werd nog niet verkocht. In 1780 gin gen de ouders terug om hun testament te regelen. In 1784 is de moeder van Piet vermoedelijk in het kraambed overleden. Voordat zijn vader hertrouwde, werd de erfenis van Piet geregeld. Hij erfde kleding en geld, elf honderd gulden. In 1796 heeft hij dat geld ontvan gen. Voor zijn opvoeding was een voogd geregeld. Deze woonde in Werkendam en Cultuur-historische Vereniging Scoronlo mei 2007

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Tijdschrift van cultuurhistorische vereniging Scoronlo | 2007 | | pagina 10